EU-minister Hans Dahlgren presenterade på onsdagen regeringens politiska inriktning för svenska ordförandeskapet i EU våren 2023.

Bild: Skärmdump, riksdagens sändning.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Säkerhet och klimat i fokus när Sverige ska leda EU

Säkerhet, klimatomställning och ökad bekämpning av den organiserade brottsligheten – det är några av prioriteringarna när Sverige tar över EU-ordförandeklubban nästa vår. 

– Kriget i Ukraina kommer utan tvekan att påverka, sade EU-minister Hans Dahlgren i riksdagen. 

Oppositionen efterlyste bland annat ett toppmöte om tillväxt.

Den första januari 2023 tar Sverige över ordförandeskapet i EU:s ministerråd för de kommande sex månaderna. På onsdagen presenterade EU-minister Hans Dahlgren (S) för riksdagen vilken politisk inriktning ordförandeskapet ska ha. 

– Vi vet inte hur kriget i Ukraina kommer att utvecklas, men det kommer utan tvekan att påverka mycket av vad EU ska göra våren 2023, sade Hans Dahlgren. 

Att skapa säkerhet för EU:s medborgare och stärka EU:s roll i världen kommer därför bli en prioritet för Sverige. Däri ingår också att få till stånd en väl fungerande migrationshantering inom EU, enligt Hans Dahlgren. 

Att stoppa den organiserade brottsligheten och att snabba på klimatomställningen är två andra politiska områden som Sverige vill prioritera. 

– Klimatkrisen är vår tids existentiella fråga. Utsläppen måste stoppas, och våra insatser för detta behöver bli snabbare och mer effektiva, sade Hans Dahlgren.

Regeringen vill också lägga extra kraft på att göra EU mer konkurrenskraftigt – skapa fler jobb och ökad tillväxt.

Slutligen betonade Dahlgren vikten av att slå vakt om unionens grundläggande värderingar, som demokrati, rättsstat, jämlikhet och mänskliga rättigheter. 

–  Det kan bli just nästa vår som rådet för första gången får fatta beslut med anledning av villkorlighetsförordningen, på grund av de brister kring rättsstaten som uppdagats i en av unionens medlemsstater, sade Hans Dahlgren. 

Ett första steg

Den politiska inriktningen är ett första steg i Sveriges formulering av prioriteringar inför ordförandeskapet. Ett mer utförligt och detaljerat program ska presenteras i december. 

Under gårdagens presentation i riksdagen gavs oppositionspartierna möjlighet att kommentera prioriteringarna. 

Tobias Billström (M) välkomnade att regeringen lyfter fram främjandet av den inre marknaden och tillväxt och efterlyste ett toppmöte om tillväxt under ordförandeskapet. 

– Det är sådana frågor som Sverige ska prioritera i EU-arbetet, det vill säga tillväxtfrågor – och inte lyfta frågor till EU-nivån som vi inte vill att EU ska ta skarpa beslut om vilket ju Socialdemokraterna gjorde med den sociala pelaren. Det är ju bra att regeringen har lärt sig av det misstaget, konstaterade han. 

Staffan Eklöf (SD) tryckte på att Sverige under ordförandeskapet bör lyfta frågan om hur man kan motverka överstatligheten inom EU. 

Centerpartiets Annika Qarlsson tyckte att ordförandeskapet var ett tillfälle för Sverige att lyfta fram skogsfrågan. 

– Skogen är en fråga som är lite unik för Sverige och Finland och det finns en möjlighet att visa på unikiteten att både använda och utnyttja skogen, sade hon.