Hoppa till artikelns andra spalt.

Ökade klimatutsläpp i EU

Utsläppen från fossila bränslen i EU ökade med över 6 procent under fjolåret. Även i Sverige skedde en ökning.

Annons

Under 2021 lättade många EU-länder på coronarestriktionerna vilket enligt EU:s statistikbyrå Eurostat ledde till ökade utsläpp från förbränning av fossila bränslen som olja, naturgas och kol. Dessa står för tre fjärdedelar av alla utsläpp orsakade av människor i EU. 

Totalt ökade dessa utsläpp med 6,3 procent i EU med stora skillnader mellan de enskilda medlemsländerna. Den största ökningen såg Bulgarien medan Portugal och Finland, som enda länder, tvärtom fortsatte att minska sina utsläpp. Sverige ligger under EU-snittet med en ökning på 3,5 procent.