Statsminister Magdalena Andersson (S) förankrade på onsdagen regeringens ståndpunkter om bland annat livsmedelskrisen och Ukrainas medlemskap inför veckans toppmöte i Bryssel.

Bild: Skärmdump, riksdagens sändning.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Matkris och EU-utvidgning i fokus på midsommartoppmöte

Ukrainas kandidatlandsstatus, den växande livsmedelskrisen och nya former av Europasamarbete – det är några av de frågor som EU-ledarna ska diskutera på veckans toppmöte i Bryssel. 

– Regeringens stöder alla ansträngningar för att undvika att Rysslands agerande orsakar en global svältkatastrof, sade Magdalena Andersson när hon förankrade regeringens linje i EU-nämnden på onsdagen. 

Oppositionen vill ha ökad fokus på frihandel och frysta medlemsförhandlingar med Turkiet.

När EU:s stats- och regeringschefer träffas på torsdag och fredag för toppmöte i Bryssel är dagordningen fortsatt präglad av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. 

EU-ledarna ska på toppmötet besluta om nästa steg kring Ukrainas, Moldaviens och Georgiens kandidatlandsansökan utifrån EU-kommissionens rekommendation i fredags att bevilja de två förstnämnda länderna kandidatlandsstatus. I fredags meddelade även den svenska regeringen att man stödjer den linjen

– För svenskt vidkommande är det viktigt att de villkor som ställts på länderna uppfylls, sade Andersson och underströk att det kommer ta många år innan detta händer. 

– Men det är ändå en viktig signal att nu kunna ge Ukraina och Moldavien kandidatlandsstatus, och även att Georgien kan få det när de kommit tillräckligt långt. 

Både Centerpartiet och Liberalerna underströk att de även hade velat bevilja Georgien kandidatlandsstatus redan nu men att de inte vill blockera frågan utan stöder regeringens linje inför toppmötet. 

Turkiet ifrågasätts

Vänsterpartiet passade på att kräva att Turkiets ansökan om medlemskap till EU måste frysas. 

– Vi kan inte ha ett kandidatland som både hotar medlemsstaterna, sina grannar och Sverige och som förtrycker minoriteter i sin befolkning, framför allt den kurdiska, sade Ilona Szatmari Waldau (V) och uppmanade EU och Sverige att stå på sig i sina krav på demokrati och mänskliga rättigheter i landet. 

Magdalena Andersson svarade det var viktigt med fortsatt dialog med landet och att det inte var aktuellt att frysa förhandlingarna. 

I samband med toppmötet ska EU-ledarna också ha ett möte med länderna från Västra Balkan. Magdalena Andersson underströk att EU:s engagemang för dessa länder ligger fast men att EU förväntar sig ytterligare framsteg i ländernas reformarbete. 

Livsmedelssituationen engagerar

Den alltmer kritiska livsmedelsbristen kommer också att stå i fokus på veckans toppmöte. 

 – Ryssland riskerar medvetet miljontals människors liv även utanför Ukraina eftersom det finns stora mängder spannmål som i vanliga fall skulle ha exporteras och ha mättat människor runt om i världen. Här driver vi på och stödjer från regeringens sida alla ansträningar för att undvika att Rysslands agerande orsakar en global svältkatastrof, sade Magdalena Andersson. 

Sverige vill även se ett nytt sanktionspaket mot Ryssland och Belarus och hoppas på att kunna inleda sådana diskussioner under toppmötet. 

Livsmedelsfrågan engagerade flera partier i EU-nämnden som underströk allvaret i situationen och efterlyste ytterligare handlingskraft från EU:s sida för att hitta lösningar. 

– Situationen påverkar de som är mest utsatta och sårbara i världen, inte bara de som står vid bensinpumparna utan det är faktiskt de som med livet i insats i det här, påpekade centerpartisten Annika Qarlsson.  

En mer fokuserad diskussion om de ekonomiska konsekvenserna av kriget, som brist på råvaror och ökade priser, ska också föras på toppmötet. 

– Det är viktigt att påpeka att Putin skulle enkelt kunna lösa den här situationen genom att avsluta det olagliga och oförsvarliga kriget, sade Magdalena Andersson. 

Mer handelsfokus efterfrågas

Moderaternas Jessika Roswall höjde ett varnande finger mot att EU i detta läge skulle sluta sig och slog ett slag för att lyfta upp handelspolitiken högre upp på EU:s dagordning. 

– Vi har redan en trend att EU-ländernas andel av världsekonomin krymper. Om EU sluter sig så påverkas bara den negativa trenden, sade hon och pekade på att fler frihandelsavtal som skulle diversifiera handelskedjorna och rusta mot kommande kriser. 

Statsministern höll med om vikten av ökad handel och påpekade att frågan hade möjlighet att stiga på EU:s dagordning när fransmännen i juli lämnar över ordförandeklubban för ministerrådet till tjeckerna. 

– Sen finns det goda möjligheter för Sverige att driva det vidare under ordförandeskapet, sade Magdalena Andersson.

Nytt europeiskt samarbete 

En diskussion om nya sätt för EU att samarbeta med europeiska länder utanför unionen ska också föras på toppmötet. Upprinnelsen till diskussionen är det förslag om en ny europeisk politisk gemenskap som den franske presidenten Emmanuel Macron lanserade i våras. 

–Regeringen menar att man måste noga överväga hur ett sådant samarbete ska kunna se ut och vilka områden som det skulle kunna spänna över, sade Magdalena Andersson och underströk att det är viktigt att det inte ersätter eller urvattnar EU:s eller andra internationella institutioners roll. 

Frågan om hur konferensen om Europas framtid ska också diskuteras på toppmötet. Den svenska regeringens utgångspunkt är att de politiska förändringar som behöver göras ska göras inom de nu gällande EU-fördragen. 

–Vi menar att det vore onödigt och oansvarigt att kasta in EU i en process av fördragsändringar som med all säkerhet skulle vara både långvarig och osäker, sade Magdalena Andersson.