EU-kommissionens rekommenderar att Ukraina och Moldavien ges kandidatstatus till EU, meddelade dess ordförande Ursula von der Leyen på fredagen.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-kommissionen: Ge Ukraina och Moldavien kandidatstatus

EU-kommissionen rekommenderade på fredagen att Ukraina och Moldavien ges kandidatstatus till EU. Georgien anses däremot ha några steg kvar innan man når dit. 

– Det är nu upp till länderna själva att ta processen framåt, sade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. 

Först måste dock EU-länderna enas i frågan på nästa veckas toppmöte.

Efter att Ukraina, följt av Moldavien och Georgien, i februari lämnade in ansökan om att bli medlem i EU har EU-kommissionen utrett ländernas möjligheter till ett framtida medlemskap. På fredagen presenterade EU-kommissionen sitt svar.

Ukraina och Moldavien rekommenderas få kandidatlandstatus. 

– Ukraina har tydligt visat sin vilja och beslutsamthet att leva upp till europeiska värderingar och standards. Redan innan kriget hade landet påbörjat sin väg mot EU, sade Ursula von der Leyen på en presskonferens i Bryssel på fredagen. 

Även Moldavien anses ha tagit nödvändiga steg mot reformer för att tilldelas kandidatstatus, anser kommissionen. 

– Det här är så klart under förbehåll av att länderna genomför en rad reformer, sade von der Leyen. 

Bland annat måste Ukraina göra framsteg i kampen mot korruption i landet samt reformer för att bättre främja rättstatens principer innan medlemskapsförhandlingar kan inledas. 

Vad gäller Georgiens ansökan anser kommissionen att fler framsteg måste göras innan landet kan beviljas kandidatlandstatus. Däremot rekommenderar kommissionen att landet ska ges ett “perspektiv att på sikt bli medlem i EU”.

– Det är ett enormt steg framåt för Georgien, sade von der Leyen. 

Meritbaserad process

Ursula von der Leyen ville inte ge något tisdperspektiv för när medlemsförhandlingar skulle kunna inledas för Ukraina och Moldavien, eller för när Georgien kan tänkas ges kandidatlandsstatus, utan upprepade att det nu är upp till länderna själva. 

– Det ligger nu i händerna på länderna själva. Ju tidigare ni levererar på kraven desto snabbare går det framåt. Var och en av de tre länderna bestämmer själva om de vill gå framåt och hur snabbt de vill gå framåt, sade von der Leyen och undetströk:

– Den här processen är baserad på meriter. Allt görs enligt regelboken. Vi har beskrivit i detalj vad varje land behöver göra. 

Underlag till beslut på toppmöte

EU-kommissionens rekommendation är tänkt att utgöra ett underlag till EU-ländernas toppmöte i nästa vecka. 

Inför toppmötet har EU-länderna har varit splittrade i frågan, och många länder har velat invänta kommissionens förslag innan man satt ner foten. På fredagsförmiddagen meddelade Sveriges utrikesminister Ann Linde att Sverige kommer att säga ja till att ge Ukraina och Moldavien ges kandidatlandstatus.