Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Sätt upp John Lee på EU:s sanktionslista

Vi har i veckan tagit upp frågan om att föra upp Hongkongs borgmästare John Lee på EU:s sanktionslista med både EU och den svenska regeringen. Men vi har inte alltför höga förväntningar på svaren. Sverige behöver en regering som driver på inom EU för en värderingsbaserad utrikespolitik. Det skriver Europaparlamentariker David Lega (KD) och riksdagsledamot Hampus Hagman (KD) på årsdagen av massakern på Himmelska Fridens torg.

Det är uppenbart att EU och Sverige behöver föra en mer aktiv utrikespolitik och mer konsekvent bemöta brott mot mänskliga fri- och rättigheter. I dagsläget är den svenska regeringen alldeles för slapp. Sverige borde driva på i EU för fler sanktioner mot de som kränker de mänskliga rättigheterna världen över. De som begår grova brott måste straffas!

Massakern på Himmelska Fridens torg

Den 4 juni 1989 inträffade en brutal massaker på Himmelska Fridens torg i Peking. Under demonstrationer för frihet öppnade Kinas militär eld mot folkmassorna. Många dödades. Under kommunistregimens styre har det varit förbjudet att hedra de frihetskämpar som miste livet på Himmelska Fridens torg – bara i Hongkong har det varit möjligt.

Men när den nya säkerhetslagen trädde i kraft  i Hongkong 2020 begränsades Hongkongs självstyre markant. Numera finns ett förbud mot att hedra offren från massakern även i Hongkong. Det är numera förbjudet, inte bara att hedra dem som mist livet i kampen för frihet, utan även att demonstrera för frihet.

En valkommitté av Pekingallierade

I maj utsågs John Lee till ny borgmästare i Hongkong. Lee är handplockad av en valkommitté bestående av Pekingallierade. Den nya borgmästaren var tidigare säkerhetschef och befälhavare. Han var ytterst ansvarig för polisen och säkerheten i Hongkong under demonstrationerna 2019, då polisbrutaliteten ökade till extrema nivåer. Han är ansvarig för oerhörda brott mot de mänskliga fri- och rättigheterna.

Både Sverige och EU är starka förespråkare för mänskliga rättigheter och har explicit lovat att fortsätta stötta Hongkongborna till den dag de får tillbaka det fria och demokratiska Hongkong som de förtjänar. I dagsläget har EU inte tagit några åtgärder mot ledarskapet i Hongkong, och inte heller har den svenska regeringen agerat för att pressa EU att införa sanktioner.

En värderingsbaserad utrikespolitik

Så sent som i januari - innan John Lee tillsattes som borgmästare i Hongkong - antog Europaparlamentet en resolution som krävde att bland andra John Lee omedelbart skulle inkluderas på EU:s sanktionslista. Men så har inte skett. Från EU:s håll hörs nästan ingenting om Hongkong.

Därför har vi i veckan tagit upp frågan med både EU och den svenska regeringen. David Lega har frågat Josep Borell (EU:s utrikeschef) varför John Lee inte finns på EU:s sanktionslista, och om detta ens har övervägts. Hampus Hagman har frågat regeringen om den kommer agera ifråga om John Lee och andra som är ansvariga för MR-brott i Hongkong. Men vi har inte alltför höga förväntningar på svaren.

Utrikespolitiken är ännu en anledning till varför Sverige behöver en ny regering. Sverige behöver en regering som kan sköta utrikespolitiken snabbare, mer effektivt och konsekvent. Sverige behöver en regering som driver på inom EU för en värderingsbaserad utrikespolitik. Det handlar om våra medmänniskor och människovärdet. Det finns ingen tid att förlora.


David Lega
Europaparlamentariker, KD

Hampus Hagman
Riksdagsledamot, KD