Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige beräknas få största befolkningsökningen i EU

År 2100 beräknas Sveriges befolkning uppgå till närmare 13,7 miljoner invånare. Invandring är samtidigt avgörande för att hålla uppe befolkningsantalen i EU, enligt beräkningarna.

Det är EU:s statistikbyrå Eurostat som gjort beräkningar för hur medlemsländernas befolkning kan förändras fram till 2100. Projektionerna görs utifrån ett antal antaganden om fertilitet, dödlighet, förväntad livslängd och in- och utvandring i länderna.

Sveriges befolkning skulle enligt Eurostats beräkningsmetod öka från dagens 10,5 till närmare 13,7 miljoner personer. Det är en ökning på över 30 procent och den högsta i EU.

Skulle beräkningarna stämma skulle Sverige gå från att vara det befolkningsmässigt elfte till sjunde största i EU

Som helhet skulle dock EU:s befolkning minska med 7 procent till 2100 och då uppgå till 416 miljoner. Även i en majoritet av medlemsländerna beräknas befolkningen bli mindre. Värst drabbade är Lettland och Litauen vars invånarantal i det närmaste halveras enligt beräkningarna.

Migration drivande

Eurostat gör även en projektion som antar att ingen in- eller utvandring äger rum till eller från medlemsländerna under perioden. Detta skulle få tydliga konsekvenser för antalet invånare. EU skulle i detta scenario ha 291 miljoner och Sverige 8,6 miljoner invånare. Länder som Italien, Malta och Spanien skulle då i princip halvera sin befolkningsmängd jämfört med i dag, enligt kalkylen.