Alla riksdagens partier deltog i fredagens presentation av regeringens och riksdagspartiernas rapport om Sveriges säkerhetspolitiska läge efter Rysslands anfall på Ukraina.

 

Hoppa till artikelns andra spalt.

Svensk enighet om Ryssland – inte om Nato

Ett svenskt Natomedlemskap skulle vara konfliktavhållande i norra Europa – det slås fast i regeringens och riksdagens rapport om Sveriges säkerhetspolitiska läge efter Rysslands invasion av Ukraina. “En pamflett för ett svenskt Natomedlemskap” säger kritiker om rapporten. 

På fredagen presenterades regeringens och riksdagspartiernas rapport om Sveriges säkerhetspolitiska läge efter Rysslands angreppskrig på Ukraina. 

I rapporten konstateras att det säkerhetspolitiska läget för Sverige försämrats efter Rysslands angreppskrig på Ukraina.  Den tar inte uttryckligen ställning till ett svenskt Natomedlemskap men betonar att ett medlemskap skulle “ ge en konfliktavhållande effekt i norra Europa” och att Sverige genom ett Natomedlemskap skulle “bidra till likasinnade grannländers säkerhet”.  

Riksdagens åtta partier var eniga i sitt fördömande av Rysslands agerande medan Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverade sig mot de säkerhetspolitiska slutserna och ifrågasatte varför det var så bråttom och varför inte risker med ett Natomedlemskap lyftes fram i rapporten.  

Utrikesminister Ann Linde (S) svarade kritiken med att diskussionen om Sveriges vägval i Natofrågan i sig innebär en period av sårbarhet, och syftade osagt på risken för ryska motreaktioner.

– Den perioden är det oerhört angeläget för Sveriges säkerhet att vi gör så kort som möjligt. Det är det som är anledningen till att vi har en sådan brådska, det handlar om säkerhet helt enkelt, sade utrikesminister Ann Linde (S). 

Hon tillade att Socialdemokraterna på söndag ska ta ställning till Natomedlemskap och att regeringen sedan i närtid ska komma med sitt besked.

Moderaternas utrikespolitiske talesperson Hans Wallmark hade sin uppfattning klar.

– Vi måste omedelbart ansöka om Natomedlemskap, sade Hans Wallmark. 

Han pekade ut tre aspekter för ett medlemskap: att Nato innebär ett kollektivt försvar, att en gemensam försvarsplanering stärker den nordiska och baltiska samhörigheten samt att det handlar om solidaritet i Europa. 

Vänsterpartiets utrikespolitiske talesperson Håkan Svenneling betonade att partiet stod bakom kritiken mot “Rysslands oförlåtliga invasion” av Ukraina. Han sade sig dock vara missnöjd över den process som har varit och att tiden för de säkerhetspolitiska överläggningarna mellan partierna kortats.

– Vi har idag en undermålig produkt. Man kan leta med mikroskop efter argument mot ett Natomedlemskap. Det här är en partsinlaga och en pamflett för ett svenskt Natomedlemskap, sade Håkan Svenneling om rapporten.