"Vi sitter i samma båt" sade brittiska premiärministern Boris Johnson efter att ha skrivit under en gemensam försvarsdeklaration med statsminister Magdalena Andersson på onsdagen. Här syns de båda regeringscheferna i den traditionella roddturen i Harpsundsekan.

Bild: Regeringskansliet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Om kriget kommer – Sverige och Storbritannien lovar ömsesidigt stöd

Sverige och Storbritannien har idag onsdag skrivit på en gemensam försvarsdeklaration där man försäkrar att komma till varandras undsättning vid en yttre attack. 

– Sverige är säkrare med den här deklarationen, säger Magdalena Andersson.

Sverige och Storbritannien ska erbjuda varandra stöd i händelse av krig. Det slog statsminister Magdalena Andersson och den brittiske premiärministern Boris Johnson fast i en gemensam säkerhetsdeklaration som skrevs under på Harpsund under onsdagen  – en deklaration som är politisk men inte legalt bindande enligt internationell rätt.

– Idag tar vi ett nytt steg för att förstärka vårt bilaterala försvars- och säkerhetssamarbete på en strategisk nivå. Om det ena landet skulle råka ut för en kris eller en attack kommer Storbritannien och Sverige att hjälpa varandra på olika sätt, sade Magdalena Andersson på en presskonferens på Harpsund på onsdagseftermiddagen.

Stödet ska komma på begäran av det ena landet och kan inkludera militära resurser. Deklarationen ska gälla oavsett hur Sverige väljer att ställa sig i frågan om ett eventuellt Nato-medlemskap. 

– Om Sverige skulle attackeras skulle Storbritannien komma till Sveriges undsättning med det stöd som Sverige skulle begära, bekräftade Boris Johnson och underströk att det var ett ömsesidigt åtagande. 

Enligt Boris Johnson för överenskommelsen de två länderna än närmare varandra. Bland annat innebär den att länderna kommer att dela mer underrättelseinformation, stärka sina gemensamma militära övningar och gå framåt med gemensam utveckling av teknologi. 

– Det är en överenskommelse som förankrar de värderingar som Sverige värdesätter och som vi inte kommer att tveka att försvara, sade Boris Johnson.