Iratxe Garcia, ledare för den socialdemokratiska partigruppen i EU-parlamentet, vill se en ekonomisk plan för att stoppa fattgdomen i EU.

Bild: EU-parlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Politiska krav i krigets spår: Stoppa fattigdomsökningen i EU

Rusande priser på energi och livsmedel och ökad inflation – Rysslands krig mot Ukraina får tydliga följdverkningar inom EU. 

 – Det är de mest utsatta människorna som betalar för konsekvenserna av det här kriget, säger spanska socialdemokraten Iratxe Garcia.

Sedan Rysslands invasion av Ukraina har EU-medborgarna sett både energipriser och livsmedelspriser skjuta i höjden. Även EU:s sanktioner mot Ryssland, med förbud mot kolimport och nu även oljeimport, får konsekvenser för EU. 

När EU-parlamentet på onsdagen debatterade de ekonomiska och sociala följdverkningarna  av Rysslands krig för EU, var stödet för EU-sanktionerna stort – men så var även oron över situationen. Krav på olika politiska insatser för att lindra situationen dominerade debatten.

– Dessa sanktioner skadar inte bara den ryska ekonomin. De kommer också påverka livet för EU-medborgare med direkta konsekvenser för deras hem, deras jobb och deras plånböcker. Det kan leda till mer social ojämlikhet med arbetslöshet och energifattigdom, varnade Sara Matthieu från den gröna partigruppen och kallade på EU-ledare att agera mot arbetslöshet och social utsatthet. 

Hon fick medhåll av Iratxe Garcia, ledare för den socialdemokratiska gruppen. 

 – Det är de mest utsatta människorna som betalar för konsekvenserna av det här kriget. Familjer över Europa har inte råd att värma upp sina hem och de kämpar för att få månaden att gå ihop. Vi behöver en brådskande ekonomisk plan för att stoppa ökad fattigdom, ojämlikhet och arbetslöshet, sade Iratxe Garcia. 

Raffaele Fitto från högerkonservativa gruppen ECR efterfrågade stödfonder för att kompensera för de ekonomiska konsekvenserna för europeiska företag som sett sin export gå ner till följd av kriget. 

För att klara av att hålla uppe trycket mot Putin behöver EU jobba tillsammans och stå i solidaritet med de länder som drabbas hårdast av krigets konsekvenser, tyckte flera ledamöter. 

Grön omställning 

Flera ledamöter underströk vikten av att EU måste driva på för den gröna omställningen genom ökade investeringar i bland annat förnybar energi. 

– Vi måste jobba med strategier för att göra oss av med gasberoendet, se till alternativa energilösningar och öka investeringar till förnybar energi. Nu mer än någonsin behöver vi göra framsteg i att bekämpa klimatförändringar, sade Iratxe Garcia.

Jordan Bardella från den högernationalistiska partigruppen ID vill dock hellre se en satsning på kärnkraften i Europa. 

– Vi behöver stärka vår energisjälvständighet genom att fortsätta förstärka vår kärnkraft, sade han.