I ett tal på Framtidskonferensen i Strasbourg på Europadagen sade Frankrikes president Emmanuel Macron att han vill se en ny europeisk politisk gemenskap.

Bild: EU-parlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Macron: Dags för ett nytt Europa-samarbete

Frankrikes president Emmanuel Macron vill se ett nytt politiskt samarbete i Europa – och sträcker ut en hand till både Ukraina och Storbritannien.

I ett tal på avslutningsceremonin för Framtidskonferensen i Strasbourg på måndagseftermiddagen sade Frankrikes nyss omvalda president Emmanuel Macron att han vill se ett nytt politiskt samarbete i Europa. 

– Med det nya säkerhetspolitiska läget måste vi hitta nya vägar framåt för Europa, för dess enighet och stabilitet, utan att försvaga det vi byggt upp inom unionen, sade Macron och underströk att ett medlemskap i EU inte som tidigare ska vara enda svaret. 

– Vi måste börja fundera på hur vi ska organisera vår kontinent utöver Europeiska unionen. 

– Det är vår historiska förpliktelse att skapa vad jag skulle kalla en europeisk politisk gemenskap. Denna nya europeiska organisation skulle tillåta demokratiska nationer i Europa att ansluta sig till vår värdebas, att hitta ett nytt sätt att samarbeta politiskt kring säkerhet, energi, transport, investering i infrastruktur, vad gäller rörligheten för vårt folk och framför allt de unga, sade Macron. 

Att gå med i den nya gemenskapen skulle inte förutsätta ett framtida medlemskap i EU – och skulle inte heller utesluta de som lämnat EU, sade Macron. 

Macron sade att han under de kommande månaderna skulle etablera kontakt med de länder och regeringar som skulle kunna vara intresserade av ett sådant projekt.