EU:s justitiekommissionär Didier Reynders deltog i dagens debatt i EU-parlamentet i Strasbourg.

Bild: EU-parlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Kriget inte en ursäkt för bristande rättsstat menar EU-politiker

Rysslands krig mot Ukraina får inte bli en ursäkt för Ungerns och Polens bristande respekt för rättsstatens principer. Det var en av slutsatserna när EU-parlamentet på tisdagen debatterade det pågående artikel 7-förfarandet mot de två medlemsländerna.

– Jag beklagar att jag inte kan redogöra för någon positiv utveckling vad gäller rättsstaten i Polen och Ungern, sade justitiekommissionären Didier Reynders som inledde tisdagens debatt. 

Reynders påpekade att det är viktigt att hålla artikel 7-förfarandet på rådets dagordning och underströk att EU-kommissionen fortsätter att driva frågan om respekten för rättstatens principer framåt med alla tillgängliga verktyg.

I början av april inledde EU-kommissionen ett förfarande mot Ungern under den nya rättsstatsmekanismen – kopplat till EU:s budget – som trädde i kraft 2021. 

Kriget ingen ursäkt

Flera ledamöter underströk att Rysslands krig mot Ukraina och dess konsekvenser inte får bli en ursäkt för att inte sätta tryck på Ungern och Polen som de senaste månaderna tagit emot många ukrainska flyktingar. 

– Jag hör många röster i parlamentet som säger att vi i krigstider borde lätta på våra principer och regler vad gäller att försvara demokrati i Europa. Jag tror att det är precis det motsatta som behövs. Nu är det mer viktigt än någonsin att försvara vår demokratiska modell, sade slovaken Michal Šimečka från den liberala partigruppen Renew. 

Ministerrådet nobbade debatten

Under debatten stod ministerrådets stolar tomma – något som väckte stort kritik hos många av ledamöterna. 

– När vi samlats här för att diskutera Artikel 7-förfarandet är det väldigt nedslående att rådets stol står tom eftersom det är i rådet som de stora utmaningarna finns i det här förfarandet, sade den nederländske ledamoten Jeroen Lenaers från den konservativa partigruppen. 

– Utan politiskt engagemang i rådet kommer värdet av alla förfarandet att vara begränsad, sade EPP och efterlyste agerande med konkreta rekommendationer och strikta deadlines, fortsatte han.

Måste lägga i högre växel

Även franska Gwendoline Delbos-Corfield från den gröna partigruppen tyckte att rådet måste lägga i en högre växel och påpekade ansvaret som det kommande tjeckiska och svenska ordförandeskapet hade i att driva frågorna vidare. 

– År 2024 är det Ungern som är ordförande för EU. Vore det inte märkligt att befinna sig i en situation där vi har ett ordförandeland som vi inte längre anser vara en fullständig demokrati? undrade hon. 

Mothugg kom dock från bland annat den grupplöse ungerske ledamoten Balázs Hidvéghi som påpekade att den ungerska regeringen återigen vunnit ett val med stor majoritet - ett val som dock kritiserades av OSSE för bland annat bristande öppenhet och snedvriden medierapportering. 

– Det är hög tid att sluta attackera Ungern och respektera ungrarnas rätt till sin eget land. Vi vill inte att ni ska diktera era värden och övertygelser för oss. De kan vi själva definiera, sade han.