Annons

East StratCom Task Force skapades 2015 i syfte att motverka ryska propagandakampanjer. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU spårar rysk propaganda mot Sverige och Finland

Det ryska påverkansmaskineriet går inte på högvarv trots att Finland och Sverige ansökt om Natomedlemskap. Det slår EU:s desinformationsgranskare East StratCom fast och tillägger att de båda länderna är väl förberedda på sådana eventuella attacker.

EU:s utrikestjänst har en avdelning, East StratCom, som arbetar med att identifiera och analysera utländska påverkansoperationer från bland annat Ryssland. I samband med att Sverige och Finland lämnade in sina ansökningar till försvarsalliansen Nato följer den vilka ryska narrativ och propaganda som lyfts fram. Dessa kan komma direkt från ryska staten, statligt kontrollerade medier eller via kampanjer på sociala medier.

Enligt uppgifter från East StratCom på tisdagen är den ryska kritiken för närvarande allmänt hållen. Fokus ligger bland annat på att ett Natomedlemskap inte ligger i Sveriges eller Finlands intresse och att det skadar säkerheten i området. Vidare sprids uppgifter om att Sverige och Finland tvingas med i Nato mot sina invånares vilja. 

Specifikt för Sverige ser man ett narrativ där ett Natomedlemskap skulle underminera Sveriges roll i världen och att välfärdssystemet riskerar kollaps på grund av de ökande försvarsutgifterna. För Finland talas det om att ett medlemskap i Nato hotar grannsämjan och handeln med Ryssland.

En EU-tjänsteman som arbetar med frågan anser att Sverige och Finland är ”väldigt väl förberedda” på den här typen av attacker.

Ingen koppling till Turkiets nej

East StratCom ser inga försök till samarbeten mellan Ryssland och Turkiet i frågan om den turkiska blockeringen av Sveriges och Finlands Natoansökningar. Snarare ser man försök från proryska krafter att skapa motsättningar mellan Turkiet och övriga Natoländer. Dels genom att porträttera Turkiet som en besvärlig partner, dels genom att för Turkiet visa hur lätt väst säljer ut landets intressen.

Ingen massiv kampanj

Än så länge har East StratCom inte sett tecken på någon massiv kampanj mot de svensk-finska medlemskapsansökningarna i sociala medier. Man ser dessutom en ”försonande ton” från den ryske ledaren Vladimir Putin som i förra veckan sade att Natoutvidgningen inte är något hot mot Ryssland. En slutsats som dras är att den ryska ledningen insett att ett Natomedlemskap för Sverige och Finland inte går att stoppa och att fokus måste bli på att minimera skadan för ryska intressen.