EU-minister Hans Dahlgren (S) vill att EU ska fokusera på frågor som klimat, jobb och energi istället för att fasta i utdragna fördragsdiskussioner.

Bild: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-minister vill inte se fördragsöppning

När EU:s framtidskonferens idag avslutas är frågan hur EU kommer att lyssna till de medborgarförslag som kommit fram. 

– För oss är det viktigt att det inte bara blir ännu en pratstuga, säger Noura Berrouba från Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer.

EU-minister Hans Dahlgren (S) vill dock inte dra för stora växlar av vad som kommer ut av processen.  

Idag på Europadagen avslutas konferensen om Europas framtid, den process som pågått i ett år när EU-medborgare i olika former har bjudits för att diskutera Europas väg framåt. Bland annat har 800 slumpvis utvalda EU-medborgare tillsammans utformat 49 konkreta förslag, kring allt från klimat till migration, en lista som idag överlämnas till EU-ledare i Strasbourg. 

Noura Berrouba, ordförande i Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer som har medlemmar som har deltagit i framtidskonferensen, hoppas att det här kommer att leda till konkret förändring. 

– För oss är det viktigt att det inte blir ännu en pratstuga, sade hon när hon på måndagförmiddagen deltog i en debatt kring aktuella Europafrågor, anordnat av EU-parlamentet på Stockholms kulturhus. 

– Om man satt upp ett helt maskineri med dialoger och konsultationer så får man också behandla det som en seriös process när processen är avslutad. Och det handlar om att institutionerna ska ta till sig av de förslag som medborgare, intressenter, civilsamhälle lyft fram under det här, sade hon och uppmuntrade EU-minister Hans Dahlgren (S), som också deltog i debatten, att ta resultatet från processen vidare. 

Inte representativt

Enligt EU-minister Hans Dahlgren har det bästa med framtidskonferensen varit alla diskussioner som ägt rum i de olika medlemsländerna. 

– Det har kommit upp massor av idéer som man naturligtvis ska ta fasta på om man är politisk ansvarig, sade han. 

Vad gäller de förslag som idag läggs fram av medborgarpanelerna understryker Hans Dahlgren att de ska tas på allvar från rådets sida. 

– Vi ska studera vart och ett av de här knappt 50 förslag som ligger på bordet. Men vi ska inte uppfatta det här som att det är nödvändigtvis representativt för alla Europas invånare, sade han. 

Öppna upp fördragen?

En del av de förslag som läggs fram idag skulle kräva förändringar i EU:s fördrag för att ge EU befogenhet att lagstifta på områden som idag fattas på nationell nivå. I förra veckan röstade EU-parlamentet för en resolution där man kräver att EU nu inleder en process för att ändra i fördraget, till följd av framtidskonferensens förslag.

Det är dock ingen väg Hans Dahlgren vill gå. En diskussion om fördragsförändringar skulle ta flera år, och Hans Dahlgren tycker att man istället ska lägga fokus på annat. 

– Jag tror inte att Europas medborgare vill att diskussionen ska handla om det här. Jag tror att de vill att det ska handla om de viktiga framtidsfrågorna, säger han och nämner klimatet, jobb för unga, säkerhet och bryta beroendet av rysk energi. 

EU-parlamentariker Karin Karlsbro (L) beklagar dock regeringens syn på framtidskonferensen. 

– Jag tycker att det är lite synd när det gäller den här framtidskonferensen att den svenska regeringen har begränsat sig till att vi får diskutera allt utom fördragsändringar. Jag tycker det hade varit spännande att vara fri och ha alla frågor i luften och inte begränsa det i förväg, sade hon under måndagens debatt.