Den 19 maj 2022 lade EU-parlamentets föredragare fram ett första utkast på nya regler som ska förbättra villkoren för plattformsarbetare.

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-förslag om plattformsarbetare splittrar svenska politiker

Arbetstagare eller egenföretagare? Frågan om plattformsarbetares yrkesstatus är fortsatt i fokus när EU-parlamentets sysselsättningsutskott lägger fram sitt förslag om bättre villkor för plattformarbete. Svenska EU-parlamentariker är delade i synen på direktivet.

EU-parlamentet har tagit ett steg framåt i frågan om nya regler för bättre villkor för plattformsarbete. På torsdagen presenterade den ansvariga ledamoten, italienska socialdemokraten Elisabetta Gualmini, ett första utkast till betänkande om direktivet för parlamentets sysselsättningsutskott. 

– I vårt utkast har vi understrukit ännu tydligare att vi vill erbjuda plattformsarbetare rättvisa villkor – inte mer, inte mindre, sade Elisabetta Gualmini på torsdagen. 

Jämfört med EU-kommissionens förslag som kom i december 2021, har en rad förändringar gjorts i parlamentets första utkast. 

Bland annat har listan över kriterier för att fastställa anställningspresumtionen – det vill säga kriterier för att avgöra vem som är arbetstagare och vem som är egenföretagare – utökats. Tanken är att göra det möjligt att undvika att komma överens om en alltför snäv lista med kriterier och att bättre spegla arbetstagarnas fulla verklighet på digitala plattformar.

– Huvudmålet är att erbjuda plattformsarbetare rätt klassificering, sade Elisabetta Gualmini och underströk att det är viktigt det inte finns en separat status för dessa arbetare, där bara vissa skydd och inte andra ska gälla.

– Det ska vara kristallklart: Antingen är du egenföretagare eller så är du anställd, sade hon. 

KD: “Sämre förslag”

Mottagandet bland ledamöterna i parlamentets sysselsättningsutskott var under torsdagen blandat. Även de svenska ledamöterna i utskottet är splittrade i synen på förslaget. 

Kristdemokraten Sara Skyttedal är kritisk till parlamentets utkast. 

– Den socialdemokratiska rapportörens förslag är sämre än kommissionens förslag, särskilt vad gäller förslagen som innebär uppenbara risker för hundratusentals egenföretagare felaktigt kommer att klassificeras som arbetstagare, kommenterar hon förslaget. 

Sara Skyttedal tycker inte att den här EU-lagstiftningen behövs. En uppfattning hon delar med riksdagens arbetsmarknadsutskott som menar att detta enkom är en fråga för nationella beslut. 

– Frågan om plattformsarbetares villkor är en fråga för medlemsstaterna och hör inte hemma på EU-nivån. Kommissionens direktivförslag är ett hot mot såväl den svenska modellen och det svenska arbetstagarbegreppet som europeisk konkurrenskraft, säger hon. 

S: “Stärker skyddet för arbetare”

Socialdemokraten Ilan de Basso, även han ledamot i sysselsättningsutskottet, är istället försiktigt positiv till det nya förslaget. 

– Rapportörens utkast är mer långtgående än kommissionens förslag och tar sikte på att stärka arbetsvillkoren inom plattformsekonomin, säger han men understryker att han fortfarande inte haft möjlighet att studera förslaget i detalj. 

Han tycker det är bra att det finns ett förslag på EU-nivå som stärker och förtydligar rättigheter för de som jobbar inom plattformsekonomin. 

– Idag har vi stora problem då arbetstagare felklassificeras som egenföretagare, vilket gör att de står utan det arbetsrättsliga skydd som de har rätt till. Förslaget försöker stärka skyddet genom fokus på den rättsliga presumtionen för anställning, säger han, men tillägger: 

– Men vi behöver vara försiktiga så att det sker på ett sätt som innebär att vi också respekterar de olika arbetsmarknadsmodeller som finns. 

Lång process kvar

Förslaget som presenterades på torsdagen är bara ett första utkast från parlamentets sida och ett färdigt förslag förväntas först till hösten. 

Sara Skyttedal har dock redan sin strategi klar. 

– Eftersom det inte är realistiskt att direktivförslaget kommer att förkastas, kommer jag i mina ändringsförslag i utskottet yrka på möjligheterna för Sverige att göra avsteg från direktivet, säger hon. 

– Därtill kommer jag föreslå ändringar särskilt till direktivets artikel 4 med målsättningen att färre egenföretagare felaktigt ska klassificeras som anställda, och att EU på ett bättre sätt ska ta tillvara på plattformsekonomins bidrag till tillväxt och nya jobb, fortsätter hon. 

Ilan De Basso tycker det är för tidigt att börja prata om undantag, utan vill först se hur den slutliga texten blir. 

– Men vår ståndpunkt är ju att det här inte får påverka den svenska arbetsmarknadsmodellen. Vi kommer inte gå med på ett förslag som på något sätt skulle riskera det, säger han.