EU-minister Hans Dahlgren (S) och Europaparlamentariker Heléne Fritzon (S) vill se "en europeisk framtid som är grön, feministisk och jobbskapande."

Bild: Kristian Pohl regeringskansliet och Jens Ohlsson Socialdemokraterna

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Nu skrivs ett nytt kapitel i Europas historia

Europas framtid ska vara grön, feministisk och jobbskapande. Den enighet vi ser i vår union lägger grunden för ett Europa som tar ansvar för kommande generationer, skriver EU-minister Hans Dahlgren (S) och Europaparlamentariker Heléne Fritzon (S) på Europadagen.​

Europa har mött flera kriser. Finanskrisen 2008. Migrationskrisen som startade 2015. Pandemin som har härjat de senaste två åren. Den ständigt närvarande klimatkrisen. Och nu, från den 24 februari, är det återigen krig i Europa. 

Allt stöd till Ukraina
Den Europeiska unionen utvecklas genom kris, sägs det. Oavsett utgången i det fasansfulla krig som pågår i Ukraina, vet många av oss redan nu att vårt Europa har förändrats. 

EU:s medlemsstater står mer enade än någonsin i hårda sanktioner mot Putin och hans anhängare, och i solidaritet med det ukrainska folket. Det är viktigt att EU arbetar här och nu för att stötta Ukraina politiskt, ekonomiskt, humanitärt och militärt, men vi behöver också tänka långsiktigt. 

Den enighet som finns inom EU lägger en stabil grund när Europa nu skriver ett nytt kapitel. Idag på Europadagen slår vi ett slag för en europeisk framtid som är grön, feministisk och jobbskapande. 

Europa ska bli världens första fossilfria kontinent. Det är ett ambitiöst, men fullt möjligt mål. Det betyder att EU precis som Sverige måste gå före i kampen mot klimatkrisen. Bindande åtaganden för medlemsländerna måste nu fastställas och efterlevas. 

Det handlar om att minska utsläppen inom alla sektorer och ställa om energiproduktionen. Europas beroende av ryska energikällor visar hur angeläget det är att övergången till grön energi nu sker ännu snabbare.

Tiotusentals nya, gröna jobb
Här är de pågående förhandlingarna om det stora klimatpaketet, ”Fit for 55”, helt centrala. Vi socialdemokrater driver på för att den gröna omställningen ska bidra till att skapa nya, gröna jobb. De här jobben ska vara schyssta, där löntagarna möter en trygg arbetsplats med värdiga villkor, utan oro för arbetsplatsrelaterade dödsolyckor. 

Sverige är ett lysande exempel. Regeringens stöd för klimatinvesteringar, Klimatklivet, bidrar till hållbar utveckling i hela Sverige. Runt om i vårt land pågår nu någonting som bäst kan beskrivas som en grön industriell revolution, som skapar tiotusentals nya, gröna jobb. Många av dem i norra Sverige, men också på andra platser.

Inga fler ofrivilliga hemmafruar 
När de nya, gröna jobben skapas i Europa måste det tas i beaktande att en av tre kvinnor saknar ett eget arbete. Utan en egen försörjning begränsas också makten att själv bestämma över sitt eget liv. När fler arbetstillfällen växer fram ska vi se till att kvinnor tar plats. Inga fler ofrivilliga hemmafruar i EU - det är en vardag som inte hör hemma i ett modernt Europa. 

Kvinnors ansvarstagande, kunskap och innovationskraft krävs för att den gröna omställningen ska bli långsiktigt hållbar. Den enda vägen framåt är att jämställdhet och grön omställning går hand i hand.

I krig och kriser utmanas det europeiska samarbetet. Putins förhoppningar om ett splittrat Europa har inte infriats. Vi måste stå fortsatt enade tillsammans. Enade och redo för ett starkare Europa som vilar på en grön ekonomi med fler, trygga jobb. Det är vägen framåt för EU. 

Hans Dahlgren (S)
EU-minister

Heléne Fritzon (S)
Europaparlamentariker