EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen överlämnar medlemskapsfrågeformuläret till den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Ukraina ett litet steg närmare EU

År blir till veckor när Ukraina ansöker om att gå med i EU. –  Mitt budskap är tydligt: Ukraina hör hemma i den europeiska familjen, sade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen under sitt besök i Kiev. Men ännu återstår många och sannolikt svåra förhandlingsteg innan landet kan bli EU-medlem.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen besökte i fredags Kiev och den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj. För drygt en månad sedan lämnade landet in en formell ansökan om att få gå med i EU. Kommissionen har fått i uppdrag att utreda möjligheterna för landet att gå med och tog under Kievmötet ytterligare ett steg i det arbetet när von der Leyen lämnade över ett frågeformulär till Zelenskyj.

–  Mitt budskap i dag är tydligt: Ukraina hör hemma i den europeiska familjen. Vi har hört er begäran, högt och tydligt. Och i dag är vi här för att ge er ett första positivt svar. I detta kuvert, käre Volodymyr, finns ett viktigt steg mot EU-medlemskap, sade kommissionsordföranden samtidigt som hon lämnade över formuläret.

Dokumentet utgör en del i kommissionens arbete att utreda ansökningsländers förutsättningar för att gå med, bland annat etablerar de huruvida landet uppfyller Köpenhamnkriterierna som är de ekonomiska, politiska och administrativa villkor länder måste uppfylla för att kunna gå med i EU. Enligt von der Leyen tar det vanligtvis år mellan en ansökan och att medlemsländerna ger kommissionen i uppdrag att ta fram ett formellt yttrande, en process som nu tagit veckor. Hon lovade att kommissionen kommer att ta fram sitt yttrande med samma hast.

– Det kommer inte, att  som burkligt, handla om år att utforma detta yttrande utan om veckor, sade Ursula von der Leyen.

Volodymyr Zelenskyj lovade att svara på formuläret inom en vecka. Nästa stora steg för Ukraina är att bli godkänd som kandidatland till EU vilket kan ta lång tid, se faktaruta.