Malin Looberger, EU-samordnare, och Jeanette Grenfors, arbetsrättsjurist och expert på SKR samtalar om SKR:s EU-prioriteringar med Björn Kjällström på Europaparlamentets kontor i Sverige.

Bild: EU-parlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

SKR: Stärk samarbetet mellan arbetsgivare och fack på EU-nivå

Det svenska ordförandeskapet i EU är ett viktigt tillfälle att lyfta fram den svenska modellen i unionen, anser Sveriges kommuner och regioner, SKR. 

– Istället för att komma med ny lagstiftning så behöver vi stärka rollen för den social dialogen och för partssamarbetet på EU-nivå, säger Jeanette Grenfors, arbetsrättsjurist på SKR.

EU har under de senaste åren haft ett allt större fokus på de sociala frågorna. Två sociala toppmötet har hållits i Göteborg respektive Porto och ett flertal initiativ har tagits för att lagstifta inom områden som arbetsvillkor och minimilöner. 

– Vi tror att det är väldigt viktigt att istället för att komma med ny lagstiftning så behöver vi stärka rollen för den social dialogen, för parternas roll, för parts-

samarbetet på EU-nivå, sade Jeanette Grenfors, arbetsrättsjurist på arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner regioner, SKR, när hon på tisdagen deltog i ett seminarium organiserat av EU-parlamentet i Sverige om arbetsmarknadsparternas prioriteringar i EU. 

Jeanette Grenfors tycker det är viktigt att jobba med frågor som jämställdhet och arbetsmiljö från ett bredare perspektiv. Som exempel lyfter hon fram arbetet med den gemensamma målsättning som var kopplade till Europa 2020-strategin, där man bröt ner de här målsättningarna på lokal och regional nivå. 

– Vårt budskap till den svenska regeringen inför ordförandeskapet är: Driv på arbetet med gemensamma målsättningar och riktlinjer på det här sättet när samarbetet fördjupas inom olika områden, sade hon. 

Lyfta fram den svenska modellen

Enligt SKR passar den arbetsrättsliga lagstiftningen bäst på nationell nivå. 

– Men i de lagstiftningsförslag som vi ser komma från EU-nivå tycker vi det är jätteviktigt att vi får till rättsligt hållbara skrivningar i texterna så att man kan avvika från EU-direktiven inom kollektivavtalen och att man lämnar utrymme för att hantera frågorna på lite olika sätt beroende på vilken arbetsmarknadsmodell det handlar om i de olika medlemsländerna, sade Jeanette Grenfors. 

Enligt SKR är det väldigt problematiskt att det i de lagförslag som kommit från EU-kommissionen på sistone finns väldigt lite utrymme för parterna att hantera frågorna. Förslagen innehåller, enligt organisationen, ofta ganska fyrkantiga modeller som för Sverige kan upplevas som främmande, till exempel myndigheter som inte existerar i Sverige eller som hanterar olika frågor som de svenska arbetsmarknadens parter normalt hanterar. 

– Där tror vi också att det är väldigt viktigt att vi fortsätter att förklara och få förståelse för den svenska modellen och att vi söker allianser med likasinnade och att vi på olika sätt stärker dialog och samråd i olika sakfrågor, sade Jeanette Grenfors och underströk vikten av att arbetsgivare och fack tillsammans med riksdagen och regering värnar den svenska arbetsmarknadsmodellen i alla initiativ som kommer. 

Det svenska ordförandeskapet i EU 2023 är då enligt Grenfors ett bra tillfälle i sammanhanget. 

– Det är ett väldigt viktigt tillfälle att tillsammans med oss förklara vår modell och också visa på praktiska exempel på vilka lösningar som parterna kan komma med, sade Jeanette Grenfors.