Sacos ordförande Göran Arrius, SULF:s ordförande Sanna Wolk, utbildningsminister Anna Ekström, Anna Wetter Ryde, forskare på Sieps samt Jenny Rydstedt, internationell sekreterare på Saco.

Bild: EU-parlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Saco: Sverige måste prioritera demokrati och utbildning i EU

Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, vill bland annat att demokratifrågor prioriteras under det svenska ordförandeskapet i EU. 

– Fri utbildning och forskning är grundpelare i demokrati, säger Sanna Wolk, fackordförande för Sveriges universitetslärare och forskare.

När demokratin är på tillbakagång i världen är fri forskning och utbildning allt viktigare. Det stod klart när aktörer inom utbildning- och forskarvärlden på torsdagen diskuterade EU:s roll för att värna den akademiska friheten, på ett seminarium organiserat av EU-parlamentet i Sverige om arbetsmarknadsparternas prioriteringar i EU. 

Tidpunkten för att ha det här samtalet kunde inte vara bättre tyckte utbildningsminister Anna Ekström, tidigare ordförande för Saco. 

– Utbildning skapar en jordmån för att utnyttja våra demokratiska rättigheter. Det är en nyckeln för att kunna stå upp när världen omkring oss skakar, sade hon.

Sanna Wolk, fackordförande för Saco-anslutna SULF – Sveriges universitetslärare och forskare – är inne på samma linje. 

– Fri utbildning och forskning är grundpelare i demokrati. Här ser vi påfrestningar både nationellt och på Europanivå hur den angrips på olika sätt. Otrygga anställningar - det tar väldigt lång tid att få en fast anställning i akademin - och osäkerhet i arbetsmiljön gör att det skapas rädsla. Om man ska vara på en demokratisk frontlinje så kan man inte vara rädd, sade hon.

Samarbete är nyckeln

EU har inte kompetens inom utbildningsområdet – det är medlemsstaterna själva som ska besluta i dessa frågor. Vad kan då EU göra?

Sacos ordförande Göran Arrius tycker att EU ska arbeta med utbildning och forskning men att det handlar om att lägga sig på rätt nivå. 

– Länderna har väldigt olika system och kultur och det är väldigt svår att skriva i EU-direktiv exakt hur saker och ting ska tillämpas i de olika länderna. Det är något man ska ta in när man sitter som lagstiftare i EU; på vilken nivå bör man ligga för att få en god effekt i alla länder, sade han. 

Göran Arrius tycker att EU bör arbeta med investeringar i infrastruktur i forskning och snarare det än fonder för direktstöd till medborgarna i länderna. 

– Att göra investeringar i EU-ländernas utbildningssystem för högre utbildning är en av de allra starkaste åtgärderna för demokrati men också för en ökad god ekonomi och sysselsättning, sade han. 

Sanna Wolk på SULF håller med om att samarbete, inte överstatlighet, är vägen framåt. Hon höjer också ett varningens finger för standardisering av utbildningar i EU. 

– Då tar vi ju bort hela kreativiteten. Vi kan inte gå åt det hållet, sade hon.

Utbildningsminister Anna Ekström sade att regeringen kommer att driva frågan om akademisk frihet under det svenska ordförandeskapet. 

– Det nuvarande franska ordförandeskapet som vi samarbetar med har redan kommit ganska långt både med diskussionen om akademisk frihet men också diskussionen kring gemensamma Europauniversitet. Det kommer vi naturligtvis att följa upp från svensk sida, sade Anna Ekström.