Ungerns premiärminister Viktor Orbán och Polens dito Mateusz Morawiecki. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Putin varnande exempel för EU-länder som tummar på demokratin

Öka trycket på Ungern och Polen som inte följer EU:s regler – annars spelar man Vladimir Putin i händerna, anser EU-parlamentariker. – Ett urholkande av demokratin och att auktoritära regeringar och regimer får fäste i Europa – det är verkligen att gå Putins ärenden, säger Malin Björk (V).

2017 och 2018 inleddes två så kallade artikel-7.1-förfaranden mot Polen respektive Ungern med misstanken om att det finns ”en klar risk för att [länderna] allvarligt åsidosätter värden” i EU:s artikel 2 om demokrati och rättsstat.

För att kunna slå fast att så är fallet ska medlemsländerna höra medlemsländerna i fråga för att sedan kunna framföra rekommendationer om vad som bör göras för att åtgärda det som strider mot EU:s kärnvärderingar. Sådana förhör har i olika omgångar hållits i EU:s ministerråd men de har ännu inte utmynnat i något konkret. 

EU-parlamentet har vid ett flertal tillfällen kritiserat medlemsländerna för att vara undflyende och inte ta frågan på tillräckligt stort allvar. I går onsdag höll man ytterligare en debatt i EU-parlamentet om frågan och EU:s värderingskommissionär Věra Jourová redogjorde för situationen I Polen och Ungern.

– Jag beklagar att jag i dag inte har möjlighet att rapportera någon positiv utveckling i artikel 7-förfarandena, sade Jourová som dock framhävde vissa positiva tecken i Polen gällande landets utdöma disciplineringsnämnd.

I Polens fall gäller EU:s kritik främst den nationalkonservativa regeringen så kallade reformer av domstolsväsendet som anklagas för att underminera domstolars- och domares oberoende från politisk påverkan. För Ungern är invändningarna betydligt mer omfattanden med inte bara ett övertagande av domstolsväsendet utan även minskad pressfrihet, behandling av minoriteter och korruption.

Rättsstatsmekanism välkomnades

I veckan meddelade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att man för första gången kommer att använda sig av EU:s ett år gamla rättsstatsmekanism mot Ungern. Med den kan EU-stöd mot medlemsländer som bryter mot rättsstatens principer dras in. Enligt kommissionär Jourová har man starka bevis för att ungerska myndigheter inte i tillräcklig utsträckning utrett misstänkta bedrägerier mot EU-budgeten. Hon tillade samtidigt att kommissionen analyserar andra fall i Polen som kan göra att rättsstatsmekanismen även kommer användas mot Polen.

Flera EU-parlamentariker välkomnade beskedet att mekanismen nu tas i användning mot Ungern. Sedan rättsstatsmekanismen formellt trädde i kraft den första januari 2021 har EU-parlamentet upprepat krävt att kommissionen använder den och även hotat kommissionen med domstol.

– Det är ett viktigt steg och innebär att kommissionen nu övertygats om att det finns ett uppenbart fall av brott mot rättsstaten, sade Jeroen Lenaers, en nederländsk kristdemokratisk EU-parlamentariker som representerar EPP-gruppen, under onsdagens debatt.

Putin som varnande exempel

Han och flera andra parlamentariker hyste fortsatt oro för utvecklingen i Ungern och Polen och med hänvisning till Ryssland pekade på farorna med länder som blir allt mindre demokratiska som ”en skarp varning till alla”. Detta var en linje som flera ledamöter var inne på.

– Om vi fortsätter att försvaga våra värderingar om demokrati och rättsstatsprincipen skulle detta spela Putin i händerna, sade den socialdemokratiska S&D-gruppens Gabriele Bischoff.

Malin Björk (V) talade för vänstergruppen GUE/NGL.

– Ett urholkande av demokratin och att auktoritära regeringar och regimer får fäste i Europa – det är verkligen att gå Putins ärenden. Han har alltid velat underminera demokratin i Europa, sade Björk.

Parlamentariker från den ungerska och polska regeringspartierna menade att EU bör lägga ned förfaranden mot länderna med anledning av kriget i Ukraina och flyktingsituationen. Jadwiga Wiśniewska från polska regeringspartiet Lag och rättvisa kallade EU:s kritik mot hur rättsstaten undermineras för en attack på landet och att det är omoraliskt att kommissionen håller inne med EU-pengar ur unionens coronaåterhämtningsfond.

Fidesz: Ideologiskt jihad

I söndagens ungerska val, kantat av kritik om bristande rättvisa, fick premiärminister Viktor Orbáns Fidesz-parti ett utökat stöd. Balázs Hidvéghi, Fidesz-ledamot i EU-parlamentet, menade att valvinsten var ett ”resolut och tydligt avståndstagande från alla politiska interventionsförsök från eliten i Bryssel”. 

– Antingen respekterar ni folkets vilja och inleder ett nytt kapitel av samarbete med oss […] eller så fortsätter ni ert illasinnade ideologiska jihad mot oss. Tyvärr verkar det som om ni väljer det sistnämnda, sade Hidvéghi.

Katalin Cseh, EU-parlamentariker från oppositionella libera Momentum, frågade sig vilken nästa måltavla ska bli för Fidesz och Viktor Orbán.

– Dessa attacker [mot medier, minoriteter, oppositionella] trappas upp efter varje seger. Vi har redan kommit till den punkt där regeringen hackar sig in i kritikernas telefoner med hjälp av underrättelsetjänstens vapen. Men vi vet att det kan bli värre. Och om historien stämmer här kommer det att bli värre. Det är fullständigt oroväckande, sade Cseh. 

Kommissionär: Vinnaren tar inte allt

EU-kommissionär Věra Jourová avslutade debatten med att uttrycka oro för att motsättningarna mellan Polen och Ungern och övriga medlemsländer urholkar tilliten. Hon pekade på att stödet i Polen för EU-medlemskapet är mycket starkt och att Ungerns Viktor Orbán flera gånger under valrörelsen upprepat att han vill vara kvar i EU.

–  En av reglerna i [EU] är att vinnaren efter valet inte tar allt. Att vinnaren, den politiska vinnaren, inte tar över rättsväsendet, inte tar över medierna, inte tar över statsförvaltningen. När vi ser ett system där vinnaren tar allt, ser vi autokrati, sade Jourová.