Staty i Budapest, Ungerns huvudstad.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Historisk bevakning när Ungern går till val

När ungrarna går till valurnorna på söndag är det historiskt – för första gången någonsin ska ett EU-land bevakas av en fullskalig valobservation utskickad av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE. “En milstolpe för att försvara valens integritet inom Europa”, säger pro-demokratiska rörelser.

På söndag är det parlamentsval i Ungern. För första gången sedan Viktor Orbáns nationalkonservativa parti Fidesz tog över makten 2010 har oppositionen samlat sig för att på allvar utmana regeringen. Sex partier från höger och vänster har tillsammans bildat alliansen Förenade för Ungern och står bakom en gemensam kandidat, den liberalkonservative politikern Péter Márki-Zay. Från att ha varit relativt jämt har Fidesz dock ökat i opinionsundersökningar den senaste tiden. 

Men inför valet har pro-demokratiska aktörer varnat för att valet riskerat att inte vara öppet och rättvist, med risk för valfusk. 

Regeringskontrollerad media dominerar i landet och oppositionens utrymme i valkampanjen är begränsad. Oppositionskandidaterna ges endast fem minuter i statsägd tv inför ett val, rapporterar Hungary Today

Viktor Orbáns Fidesz har också omformat valsystemet till sin fördel. 2011 ritades valkretsarna om för att gynna Fidesz. Viktor Orbán gjorde det också möjligt för mer än en miljon etniska ungrare i grannländerna att rösta i val - ett drag som resulterade i till hundratusentals röster för hans Fidesz-parti, enligt Financial Times. 

Historisk valövervakning

Farhågorna om att valet inte kommer att gå korrekt till har lett till att Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) skickat ett fullskaligt valoservationsteam till landet. Det här är historiskt – OSSE har tidigare haft utfört valobservationer i EU-länder, även i Ungern – men aldrig en fullskalig sådan med både 18 långtidsobservatörer och 200 observatörer på plats under valdagen. Valet bevakas därmed från kampanj till rösträkning. 

Statsvetaren Róbert László på den Budapest-baserade tankesmedjan Political Capital tror att detta kan hjälpa. 

– Det är inte OSSE:s observatörer som kommer att förhindra eventuella valfusk, utan de kommer att kunna dokumentera det bättre, säger han till Euronews. 

Annons

Han tror också att det kan ha en viss avskräckande effekt. 

– Om man förväntar sig att observatörer kan komma in när som helst, är det möjligt att vissa individer som hade planerat att fuska kommer att tänka "OK, inte den här gången”, säger han. 

Den belgiska organisationen Unhack Democracy, som verkar för fria och rättvisa val i Europa, beskriver söndagens valövervakning som en milstolpe för att försvara valens integritet inom Europa. 

“Det internationella samfundet (inklusive många EU-institutioner) har länge ansett att val som hålls inom unionen i stort sett är fria från fusk. Men i en utbredd demokratisk tillbakagång och minskat förtroende för valinstitutioner över hela Europa har detta visat sig vara ett allt mer förlegat (och i slutändan farligt) sätt att tänka” slår organisationen fast. 

Kritik mot valen i Ungern är inte ny. Under förra parlamentsvalet 2018 var en begränsad valdelegation från OSSE på plats i Ungern. Då drog observatörerna slutsatsen att "hämmande kampanjretorik begränsade utrymmet för saklig debatt och minskade väljarnas förmåga att göra ett välgrundat val" medan regeringens informationskampanjer "avsevärt hade äventyrat" deltagarnas förmåga att konkurrera rättvist.

Påtryckningar om valövervakning från EU

Inför valet har påtryckningar kommit både inifrån Ungern och från EU-håll om att en omfattande valobservation behövs. 

I januari vände sig 20 ungerska civilsamhällesorganisationer till OSSE och bad dem utföra en fullskalig valobservation i Ungern. 

Kort därpå hängde EU-parlamentet på med samma krav. En partiöverskridande grupp av 62 EU-parlamentariker – bland andra svenska vänsterpartisten Malin Björk och miljöpartisten Alice Bah Kuhnke – uppmanade OSSE samma sak. 

I samband med detta sade också EU:s justitiekommissionär Didier Reynders att han är positiv till att det ungerska valet bevakas och att det kan vara nödvändigt för EU:s trovärdighet internationellt, rapporterar Euractiv