Ukrainska flyktingar på ett mottagningscenter vid tågstationen i Przemyśl i Polen.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU ger 17 miljarder till flyktingmottagning

För att se till att medlemsländerna har tillräckliga resurser för ta emot de ukrainska krigsflyktingarna vänder nu EU på varje tillgänglig euro. Nära 17 miljarder oanvända euro beräknas nu frigöras för flyktingmottagning från olika EU-fonder.

För att möta behovet hos de som flyr undan den ryska militära aggressionen mot Ukraina beslutade EU-länderna på måndagen att göra vissa lagändringar som ska möjliggöra en omdirigering av resurser från olika EU-fonder och oanvända budgetmedel. 

Tillsammans beräknar åtgärderna frigöra nära 17 miljarder euro motsvarande närmare 175 miljarder kronor. 

Syftet är att säkerställa att medlemsländerna, framförallt att de fyra länder med Polen i spetsen som delar gräns med Ukraina, har tillräckliga resurser för att möta de växande behoven av bostäder, utbildning och hälsovård som följer i krigets spår.