Viktor Orbán fick inte stöd för sitt förslag att förbjuda viss information om sexuell läggning och könsbyte till minderåriga i söndagens folkomröstning. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Bakslag för Orban i hbtq-omröstning

Den ungerske premiärministern Viktor Orbán fick, bland annat på grund av en motkampanj,  inte nödvändiga 50 procent godkända röster i söndagens folkomröstning för att begränsa hbtqi-personers rättigheter. Det är dock osäkert vilken praktisk betydelse resultatet får.

I samband med söndagens parlamentsval organiserade regeringspartiet Fidesz  samtidigt en folkomröstning riktad mot hbtqi-personers rättigheter. Ungrarna ombads att rösta "nej" på fyra frågor, bland annat om undervisning om sexuell läggning i skolor samt tillåta information om könsbyte för minderåriga. 

I och med att endast knappt 45 procent av rösterna godkändes som giltiga, på grund en framgångsrik motkamp där många väljare i protest kryssat för både ja och nej, är resultatet inte bindande eftersom det når upp till kravet på minst 50 procent giltiga röster, rapporterar Bloomberg

Nyheten välkomnades av paraplyorganisationen för hbtqi-personer rättigheter, Ilga Europe.

– Orbans vinst  [i parlamentsvalet] är mycket oroande, men ogiltigförklarandet av hans anti-hbtq-referens visar att många i Ungern är acceptanta och avvisar ytterligare stigmatisering av hbtqi-personer, twittrade Ilga Europe dagen efter omröstningen. 

Men eftersom regeringspartiet, som i parlamentsvalet fick 53 procent av rösterna, på grund av vallagarna gavs en kvalificerad majoritet på 67 procent av mandaten i parlamentet, kan de själva i parlamentet ändra alla lagar inklusive grundlagarna.

Även 2016-års folkomröstning om att inte ta emot flyktingar misslyckades efter en motkampanj att nå ett 50-procentigt valdeltagande. Trots det meddelande Orban en vecka senare att man ändå ändrar i grundlagen enligt med förslaget i folkomröstningen.