I dag importerar EU-länderna mellan 40 och 45 procent av sin gas, knappt hälften av sitt kol och drygt en fjärdedel av sin olja från Ryssland. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Nya EU-förslag om att minska beroende av rysk energi och hantera höga energipriser

EU-kommissionen kommer under de kommande månaderna presentera förslag för att minska konsekvenserna av de fortsatt stigande energipriserna och ytterligare steg för att senast 2027 bli helt oberoende av rysk gas, kol och olja.

Vinterns höga energipriser väntas stiga ytterliga i och med Rysslands krig mot Ukraina. 

EU:s energisystem gör i dag att priset på gas får en betydande inverkan på energipriserna överlag, alltså även el från förnybara källor. 

Spanien, Italien och Frankrike tillsammans med ett antal andra EU-länder har sedan energipriserna började stiga tidigare i vintras drivit på för att man på politisk väg ska bryta denna koppling mellan gas- och energipriser, skriver FT.

– I dag finns det bara ett pris, så el som produceras till en mycket låg kostnad – till exempel från förnybara energikällor – når konsumenten till samma pris som el som produceras från gas. Detta är den främsta orsaken till de stigande elräkningarna, sade Italiens premiärminister Mario Draghi efter förra veckans informella EU-toppmöte i franska Versailles.

Den spanske premiärministern Pedro Sánchez ska åka till andra medlemsländer för att lobba för en ändring. Några medlemsländer vill dessutom att EU inför ett pristak på energi.

Sverige, Tyskland och andra nordliga medlemsländer invänder dock mot att göra ett sådant politiskt ingrepp på energimarknaderna.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har lovat att inom kort lägga fram konkreta förslag i frågan.

– Innan månadens slut ska kommissionen lägga fram alternativ för att begränsa den spridningseffekt som stigande gaspriser har på elpriserna, sade von der Leyen.

En del i detta väntas vara att göra det möjligt för medlemsländerna att kanalisera om de extra vinster som energibolag gjort på det höga gaspriset – enligt beräkningar 200 miljarder euro – till att subventionera elräkningar. 

Frågan väntas även komma upp på det formella EU-toppmötet i Bryssel i nästa vecka.

Oberoende av rysk energi 2027

I förra veckan lade kommissionen fram ett ambitiöst förslag om hur EU-länderna kan minska sitt beroende av rysk energi med två tredjedelar redan i år. 

Ursula von der Leyen lovade att i mitten av maj lägga fram ett ytterligare förslag om att fasa ut medlemsländernas beroende av rysk gas, olja och kol till 2027.