LO:s förste vice ordförande Therese Guovelin i samtal om LO:s prioriteringar i EU, med Thorbjörn Jonsson från Fastighetsanställdas förbund samt LO:s Karla Wixe.

Bild: EU-parlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

LO: Mer anständiga arbetsvillkor i EU

Sverige bör jobba för demokrati och grundläggande rättigheter samt rättvis konkurrens och anständiga villkor – både på den europeiska marknaden och globalt. 

– Det skulle vara ett utmärkt signalvärde om Sverige under sitt ordförandeskap arrangerade ett toppmöte om en bättre arbetsmiljö för alla, sade Therese Guovelin angående LO:s prioriteringar i EU.

Om ett år är Sverige ordförande i EU:s ministerråd och har därmed en stor möjlighet att påverka EU:s dagordning. Arbetsmiljöfrågor står i fokus när LO listar sina prioriteringar inför det svenska ordförandeskapet. 

– Det skulle vara ett utmärkt signalvärde om Sverige under sitt ordförandeskap arrangerade ett toppmöte om en bättre arbetsmiljö för alla, sade Therese Guovelin, förste vice ordförande i LO på ett seminarium organiserat av EU-parlamentet i Sverige i torsdags om arbetsmarknadsparternas prioriteringar i EU. 

Den inre marknaden med rättvis konkurrens och arbete under anständiga villkor är en viktig punkt, liksom jämställdhet och jämlikhet och en rättvis och hållbar omställning. Men EU bör även ta en större roll för bättre arbetsvillkor globalt och verka för att främja demokrati och grundläggande rättigheter – en fråga som fått än mer tyngd under de senaste månaderna med Rysslands invasion i Ukraina. 

– Det som sker är ofattbart och utan demokratin har vi ingenting. Facket är ju i allra högsta grad en demokratirörelse och politiska strömningar som ifrågasätter eller till och med angriper vår demokrati och grundläggande rättigheter måste vi såklart bekämpa. EU är ju ursprungligen ett fredsprojekt som vilar på respekten för mänskliga rättigheter, sade Therese Guovelin.

Samtidigt sade hon att vi nu också måste tänka på vår gemensamma framtid. 

– Det EU som nu enas i solidaritet för Ukraina, är också ett EU där alla som bor och arbetar också har rätt till anständiga arbets- och livsvillkor, sade hon. 

Flera pågående EU-förslag som LO välkomnar

I EU-maskineriets pipeline finns flera förslag som LO välkomnar. Dels handlar det om förslag om att ta upp ytterligare ämnen på EU:s lista över förbjudna ämnen som orsakar cancer, men också ett lagförslag om psykosocial arbetsmiljö. LO vill också lyfta fram frågan om förbud mot asbest, även på internationell nivå – något som EU-kommissionen förväntas lägga fram förslag på framöver. 

– Det här knyter an till en av LO:s prioriteringar med EU som global aktör. Den globala fackliga rörelsen har under många år drivit på för ett globalt förbud mot asbest. Om EU går i förväg och får till ett bra direktiv så kan vi gemensamt använda EU som instrument för att flytta fram våra fackliga positioner, skapa ett bättre arbetsliv för människor runt om i hela världen och se till att ett globalt förbud äntligen blir verklighet, sade Therese Guovelin. 

Den svenska modellen lyftas fram

Therese Guovelin underströk vikten av att arbetsvillkor i första hand ska regleras genom kollektivavtal. 

– Det är därför viktigt att lagstiftning på EU-nivå utformas på ett sådant sätt som fungerar för och respekterar vår svenska arbetsmarknadsmodell, sade hon. 

– Vi upplevs ofta i en konflikt mellan lagstiftning eller kollektivavtal, säger hon men påpekar att lagstiftning inte är något värd om man inte har ett arbete med att följa upp så att den får den verkan den är tänkt att ha. 

– Och då är det organisering som gäller, det är starka parter på arbetsmarknaden. Och det tycker jag vi ska se till att bära fanan högt för under ordförandeskapet och vi ska samverka med våra partner ute i Europa kring detta, sade Therese Guovelin.