Löneskillnaden mellan män och kvinnor i EU är 14 procent.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-utskott skärper krav på öppenhet i lönefrågor

EU-parlamentets ansvariga utskott säger ja till ökad transparens i lönesättning – och vill att även mindre företag ska beröras av reglerna.

Det var i mars 2021 som EU-kommissionens lade fram sitt förslag om hur lönesättningen kan göras mer transparent. Syftet är att lättare upptäcka om det finns ett obefogat lönegap mellan könen på arbetsplatsen – och därmed bidra till att minska löneskillnader mellan män och kvinnor. Förslaget välkomnades av många EU-parlamentariker.

Sedan dess har EU-parlamentet utarbetat sitt eget förslag och på torsdagen gav sysselsättningsutskottet och jämställdhetsutskottet sitt stöd med stor majoritet  – 65 röster mot 16. 

– Det är ett stort steg att EU-parlamentet visar ett sådant här stort stöd för förslaget - från höger till vänster, sade Kira Marie Peter-Hansen från den gröna partigruppen som är en av de ansvariga ledamöterna för frågan efter dagens omröstning. 

Bland annat vill EU-parlamentet att de nya reglerna om transparens ska gälla företag med 50 anställda – istället för 250 som EU-kommissionen föreslog. 

Parlamentet tycker också att EU-kommissionen bör skapa en särskild officiell märkning för arbetsgivare som inte har några löneskillnader mellan könen i sina företag.

– I förslaget lyckas vi hitta en bra balans mellan att se till att vi inte lägger för stor administrativ börda på små- och mellanstora företag allt medan vi ber dem att ta tag i eventuella lönegap. Jag hoppas att det ska hjälpa kvinnor i Europa att bli mer medvetna om de har lägre lön än de borde ha och att vi kan ge dem verktyg att komma tillrätta med problemet, sade Kira Marie Peter-Hansen.