EU-parlamentariker Karin Karlsbro (L) och Jörgen Warborn (M) sitter båda i EU-parlamentets utskott för internationell handel.

Bild: EU-parlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

L och M i oväntat bråk om klimattullar

EU:s handelsutskott har med minsta möjliga marginal gett tummen ned till Liberalernas Karin Karlsbros förslag till hur unionens koldioxidtullar bör se ut. Hon beskyller Moderaternas Jörgen Warborn för att i sista stund ha dragit tillbaka sitt stöd för förslaget.

EU-parlamentet håller på att ta fram gemensamma ståndpunkter i en rad lagstiftningsfrågor inom Gröna given som ska få ned klimatutsläppen i unionen med minst 55 procent till 2030. 

Ett av förslagen är att införa en avgift på importvaror från länder utanför EU som leder till stora utsläpp av koldioxid, som cement och stål, och som inte har lika strikta klimatmål som EU.

Huvudansvaret i EU-parlamentet för frågan ligger hos miljöutskottet. Men eftersom förslaget även berör en rad andra områden så har sju andra utskott till uppgift att ge ett rådgivande yttrande. Ett av de utskotten är internationella handelsutskottet där Liberalernas Karin Karlsbro är ansvarig för att samla en majoritet bakom ett sådant yttrande om förslaget på klimattullar.

I går måndag röstade handelsutskottet om Karlsbros yttrande. I en första omgång om de olika kompromissförslagen och därefter som yttrandet som helhet. Men med minsta möjliga marginal 19 mot 20 och 3 som avstod röstades yttrandet ned. Hon menar att det beror på att EPP-gruppen, där Moderaterna och Kristdemokraterna ingår, ”helt oannonserat” hoppade av den uppgörelsen de enligt Karlsbro tidigare lovat att stödja.

– I den slutgiltiga voteringen avvek den konservativa partigruppen EPP, där Moderaterna ingår och Jörgen Warborn är ledamot, från den överenskommelse de på förhand godkänt och valde att rösta emot, vilket ledde till att förslaget föll i sin helhet, sade Karlsbro i ett uttalande till Europaportalen.

Annons

Jörgen Warborn välkomnar utskottets nej till Karlsbros yttrande.

– Jag och EPP valde att rösta nej till yttrandet i handelsutskottet eftersom det till slut inte låg i linje med våra viktigaste handelsprioriteringar, att stärka europeisk konkurrenskraft och förenlighet med WTO:s regler. Åtgärder för klimatet är ytterst viktiga, men de måste utformas på ett sätt som inte slår undan benen för svenska företag, sade Warborn i en kommentar till Europaportalen.

Han avvisar samtidigt Karlsbros kritik mot honom och EPP-gruppen.

– Det är smickrande att Karlsbro anser att jag har så stort avgörande att fälla hela hennes rapport, när jag inte ens suttit vid förhandlingsbordet, sade Warbron.