Vera Jourová, EU-kommissionär med ansvar för värderingar och öppenhet, presenterade på tisdagen kommissionens förslag för att bekämpa våld mot kvinnor i EU.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU: Kriminalisera våld mot kvinnor

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag som ska kriminalisera våld mot kvinnor i hemmet över hela EU. Förslaget välkomnas både från höger och vänster.

EU-kommissionen föreslog på tisdagen nya EU-regler för att bekämpa våld mot kvinnor och våld i hemmet. Med förslaget vill man kriminaliserar vissa former av våld mot kvinnor men också skydda offer och underlätta den rättsliga behandlingen.

– Idag föreslår vi för första gången EU-omfattande lag för att bekämpa våld mot kvinnor. Detta kommer att erbjuda verkliga verktyg för offren. Gärningsmännen måste ta konsekvenserna av sina handlingar, sade Vera Jourová, EU-kommissionär med ansvar för värderingar och öppenhet, i ett uttalande efter att förslaget presenterats. 

Det föreslagna direktivet kommer bland annat att kriminalisera våldtäkt baserad på bristande samtycke samt kvinnlig könsstympning. Men även nätvåld som exempelvis delning av intima bilder utan samtycke eller trakasserier på nätet. 

De nya reglerna ska också ge offrens bättre tillgång till en rättslig behandling och kräver att medlemsstaterna stärker stödet och skyddet för offren genom till exempel kostnadsfria hjälplinjer och våldtäktskriscenter. 

Förslaget välkomnas av EU-parlamentariker från både höger och vänster. 

– Jag och moderaterna driver aktivt för att EU måste göra mer för att bekämpa våld mot kvinnor. Jag välkomnar att EU-kommissionen äntligen tar viktiga steg framåt för att dessa brott ska kriminaliseras och tas på allvar i hela Europa, säger Arba Kokalari (M) om kommissionens förslag. 

Också för Alice Bah Kuhnke (MP) är kommissionens förslag ett steg i rätt riktning. 

– Detta är historiskt! Vi gröna har länge drivit på för att göra mäns våld mot kvinnor olagligt i hela EU, i alla medlemsländer. Äntligen gör EU-kommissionen slag i saken och presenterar lagstiftning, säger hon.

Samtidigt säger Alice Bah Kuhnke att förslaget är långt ifrån så skarpt som hon förväntade sig. Hon hade exempelvis velat se att alla typer av könsbaserat våld ska omfattas, däribland också misshandel.

– Det här är ett steg på vägen, men vi är långt ifrån i mål, säger Alice Bah Kuhnke.