Europaparlamentariker Tomas Tobé (M).

Bild: EU-parlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Tre viktiga EU-steg för Ukraina

När EU:s stats- och regeringschefer återigen samlas i Bryssel borde Sverige driva på för utökade sanktioner. Pressen på Ryssland måste öka. Fortsatt resolut och enigt agerande från EU:s sida är nödvändigt – upprätta en internationell Marshallplan för Ukraina.  Det skriver Europaparlamentariker Tomas Tobé (M) inför torsdag- och fredagens EU-toppmöte.

Europa är i det mest allvarliga läget sedan andra världskriget. Det ukrainska folket kämpar för sina liv, sin frihet och rätt till självbestämmande. Putins aggressioner riktas urskillningslöst mot civila. Miljontals människor är på flykt efter Rysslands invasion. 

Ett enat EU har slutit upp och visat ovillkorlig solidaritet med Ukraina genom omfattande stöd – ekonomiskt, humanitärt, politiskt samt med leverans av vapen och ett stort flyktingmottagande. Ett arbete som måste fortsätta kontinuerligt. 

EU har också stått upp mot Ryssland genom kännbara sanktionspaket, som gör Ryssland försvagat och allt mer isolerat. När EU:s stats- och regeringschefer återigen samlas i Bryssel borde Sverige driva på för utökade sanktioner. Pressen på Ryssland måste öka. Fortsatt resolut och enigt agerande från EU:s sida är nödvändigt.

Omfattande insatser krävs på nästintill alla områden, inte minst vad gäller EU:s försvars- och säkerhetspolitik. Jag vill samtidigt passa på att lyfta tre enskilda steg som behöver tas:

Tre angelägna EU-steg 

Fullständigt energiembargo. Europas beroende av energi från Ryssland har länge varit problematiskt och har nu ställts på sin spets. Intäkter från rysk export av gas, olja och kol finansierar till stor del Putins krig. Det behöver nu strypas genom ett så kallat energiembargo. Dessvärre har framför allt Tyskland hållit emot. Samtidigt måste ett embargo kompletteras med en omfattande och offensiv europeisk strategi för att trygga vår energiförsörjning. Ideologiska skygglappar mot vissa energislag måste nu tas bort. Fler länder behöver inse att kärnkraften kommer vara avgörande om vi ska säkra tillgången till fossilfri el. Vikten av kärnkraft borde lyftas på EU-toppmötet.

Ökat humanitärt stöd. EU arbetar redan brett med att ge omfattande humanitärt bistånd och civilskyddsbistånd till Ukraina, för att lindra den humanitära katastrof som pågår. Behoven ökar samtidigt kraftigt i närmast oöversiktlig skala. Initialt i början av mars vädjade FN om 1,7 miljarder dollar för att enbart täcka de tre första månaderna. Det är uppenbart att EU kommer behöva fortsätta att öka sitt humanitära stöd till Ukraina. Humanitära korridorer måste också upprättas – och respekteras – så att livsviktig hjälp kan nå fram till det ukrainska folket.

Långsiktigt engagemang för Ukraina. EU behöver redan nu förbereda en strategi för att snabbt kunna stötta den långsiktiga återuppbyggnaden av ett demokratiskt Ukraina. Europaparlamentet har exempelvis efterlyst den här typen av stöd- och återhämtningsplan och länder som Tyskland och Storbritannien har framhållit vikten av en internationell Marshallplan för Ukraina. Detta bör nu omsättas i ett konkret åtagande från EU:s sida. Inrättandet av en ny solidaritetsfond för Ukraina som väntas diskuteras av Europeiska rådet, tänkt att stötta både omedelbara behov och återuppbyggnad, är därför att välkomna.

Ryssland för ett olagligt och vanvettigt krig i Europa. EU måste, såväl i ord som i handling, fortsätta visa att Ukrainas sak är vår. Fördömanden i skarpaste ordalag, ökat mottryck mot Ryssland och kraftfulla stödinsatser för Ukraina och dess folk är förhoppningsvis att vänta.

Tomas Tobé (M) 
Europaparlamentariker