Europaparlamentariker Abra Kokalari (M).

Bild: Europaparlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Så vill Moderaterna främja jämställdheten i EU

EU måste anta Istanbulkonventionen för att skydda kvinnor från våld i hemmet. Moderaterna förespråkar starka sexuella och reproduktiva rättigheter. Samtidigt behöver EU förenkla regelverket för att möjliggöra för fler kvinnliga entreprenörerDet skriver Europaparlamentariker Arba Kokalari (M) inför Internationella kvinnodagen 8 mars.

Jämställdhet är en viktig frihetsfråga som berör oss alla. Det är självklart att en kvinna ska äga sitt eget liv och inte begränsas på grund av sitt kön, oavsett om hon bor i Stockholm, Lissabon eller Sofia. 

Utvecklingen mot ett jämställt samhälle är ett ansvar som alla samhällets aktörer har. Alla Europas jämställdhetsproblem kan dock inte lösas på EU-nivå. Länderna är unika och det finns inte alltid en modell som fungerar bra för alla. Däremot borde länderna inspireras av varandras framgångsrika exempel och anstränga sig för att utveckla reformer anpassade till sitt eget land. 

Men det finns områden där EU kan göra skillnad för att främja jämställdheten i Europa. Här är moderaternas prioriteringar för det arbetet.

Rätt till frihet från våld – anta Istanbulkonventionen

Var tredje kvinna utsätts någon gång för fysiskt eller sexuellt våld och 50 kvinnor mördas av en närstående varje vecka i Europa. Det här måste få ett stopp. Europarådets Istanbulkonvention ska skydda kvinnor mot alla former av våld och förbinder stater att förebygga, lagföra och bekämpa våld. 

Det som borde vara en självklarhet i hela Europa är fortfarande inte det i dag. Därför är det avgörande att hela EU ansluter sig till Istanbulkonventionen så att inga stater i EU kan smita undan ett grundläggande skyddssystem mot våld i hemmet. 

I höstas slog EU-domstolen fast att EUs Ministerråd kan anta Istanbulkonventionen trots att ett fåtal länder motarbetar det. Moderaterna driver aktivt på för att rådet ska prioritera Istanbulkonventionen och skyndsamt göra den till EU-lag.

Frihet att bestämma över sin egen kropp – aborträtt

Rätten att bestämma över sin egen kropp gäller orättvist nog inte alla kvinnor i Europa. I vissa länder går utvecklingen åt rätt håll. Irland gick från att ha bland Europas strängaste abortlagar till att göra abort lagligt 2019. En lagändring som räddat liv och som givit kvinnor den självklara makten att besluta om sitt liv.

I Polen har däremot utvecklingen gått åt helt fel håll och miljoner kvinnor har drabbats när abortlagarna skärptes av en politiserad författningsdomstol i slutet av 2020. En redan sträng lag har nu i praktiken blivit ett nästintill totalförbud av abort.

Sedan abortförbudet har flera kvinnor dött till följd av komplikationer under graviditeten och troligen är mörkertalet stort när desperata kvinnor tvingas utsätta sig för illegala och osäkra aborter. Moderaterna förespråkar starka sexuella och reproduktiva rättigheter och fördömer regeringar som allvarligt inskränker dem.

Fler kvinnliga entreprenörer – förenkla regelverket

Europa behöver fler kvinnor som förverkligar sina karriärdrömmar, driver företag och blir ekonomiskt självständiga. Idag är endast en tredjedel av företagarna i EU kvinnor och Sverige placerar sig i botten när det gäller kvinnor som startar företag. Potentialen för fler kvinnliga entreprenörer som startar företag är stor, men då måste vi göra det enklare att driva företag än vad det är idag.

Vi behöver riva handelshinder för tjänster, minska regelbördan för företag, stoppa skadlig övertolkning av EU-lagstiftning och rensa upp i byråkratin så att det blir enklare för företagare att hitta rätt information. På så sätt kan såväl kvinnliga som manliga företagare fokusera på sin kärnverksamhet och att växa internationellt istället för att lägga tid och pengar på att sätta sig in i komplex lagstiftning. 

Stoppa symbolpolitik och skadlig överreglering

Tyvärr ser vi hur skadliga förslag som förkläs i jämställdhetssyfte blir vanligare i EU sedan Socialdemokraterna aningslöst krattade manegen för den sociala pelaren. Förslagen om minimilöner och lönetransparens riskerar att skada den framgångsrika svenska arbetsmarknadsmodellen samtidigt som det bara blir ett slag i luften för jämställdhet.

Nu väcks även det gamla förslaget om könskvotering i privata bolagsstyrelser som är ett allvarligt ingrepp i äganderätten och som riskerar att försvaga kvinnliga styrelseledamöters makt och inflytande i dessa bolag. EU borde inte slå undan benen för unga kvinnor genom att införa kvotering och reducera deras ambitioner till ett kön.

Ska vi angripa jämställdhetsproblemen måste vi fokusera på att fler kvinnor jobbar, att fler kvinnor blir ekonomiskt självständiga och att fler kvinnor äger. Moderaterna banar hellre vägen för verklig jämställdhet istället för att fastna i träsket av symbolpolitik.

EU ska fokusera på att stärka de grundläggande fri- och rättigheterna och undanröja hinder för kvinnor att ta sig framåt av egen kraft. Så arbetar vi för ett mer jämställt Europa med en politik som gör skillnad på riktigt. 

Arba Kokalari (M)
Europaparlamentariker