Camilla Bergvall, riksordförande Djurens Rätt, kräver att alla djurburar i de europeiska djurfabrikerna ska vara avskaffade 2027.

Bild: Jacob Grange

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Ingen tid att förlora – Burarna måste bort

Sverige, måste inte bara ligga på EU-kommissionen för ett förbud mot djurburar in lantbruket i EU, utan även visa handlingskraft och omgående införa ett förbud mot att hålla hönor i burar i Sverige. Det skriver Camilla Bergvall, riksordförande Djurens Rätt.

Medborgarinitiativet End the Cage Age blev en enorm framgång när 1,4 miljoner EU-medborgare skrev under för ett förbud mot alla former av burar inom lantbruket i EU. Initiativet röstades med stor majoritet igenom i EU-parlamentet under 2021 och kommissionen ska presentera ett lagförslag senast sista kvartalet 2023. Det är vad EU-medborgarna vill se – ett stärkt djurskydd och ett totalförbud mot burar.

Många frågetecken återstår

Ännu återstår dock många frågetecken. Hur lång tidsperiod för utfasningen av burarna kommer kommissionen att föreslå? Enligt initiativet ska burarna vara utfasade till år 2027 men på den punkten har kommissionen ännu inte varit tydlig. Nu finns en risk att dessa frågetecken förlänger den ovärdiga era som vi fortfarande befinner oss i, då årligen 300 miljoner djur hålls i burar inom de europeiska djurfabrikerna.

Ytterligare ett osäkerhetsmoment rör det kommande EU-valet år 2024. Den nuvarande kommissionen och ansvarig kommissionär Stella Kyriakides har visat ett stort engagemang för stärkt djurskydd. När End the Cage Age antogs sa hon att djurskydd är något hon prioriterar och att det alltid varit frågor som ligger nära hennes hjärta. Men om processen att genomföra en ny lagstiftning inte kommit igång innan en ny kommission tillträder år 2024 finns risken att arbetet fördröjs ytterligare, särskilt om engagemanget och kunskapen inte längre finns hos ansvarig kommissionär.

I Sverige är det fortfarande tillåtet att hålla hönor i burar inom äggindustrin, där omkring 300 000 hönor lever sitt liv instängda i burar på en yta motsvarande ett A4-papper. Konsumenterna har tagit sitt ansvar och väljer bort buräggen. Livsmedelskedjorna har gjort detsamma och successivt plockat bort burägg ur sitt sortiment i takt med att Djurens Rätt och konsumenter har uppmärksammat dem om frågan. Den politiska handlingskraften har dock saknats och det behöver förändras om Sverige ska gå i bräschen för ett modernt djurskydd.

För att säkerställa att End the Cage Age blir verklighet måste den svenska regeringen göra följande:

1.     Uppmana kommissionen att skynda på processen och presentera ett konkret lagförslag tidigare än sista kvartalet 2023.

2.     Uppmana kommissionen att säkerställa att utfasningen av burar genomförs till år 2027.

3.     Visa handlingskraft och omgående införa ett förbud mot att hålla hönor i burar i Sverige.

End the Cage Age är det första medborgarinitiativet som rör djurskydd som når hela vägen i mål. Det är ett av de mest framgångsrika medborgarinitiativen någonsin sett till antal underskrifter. Att ett förbud mot burar nu blir verklighet är därför en fråga om stärkt djurskydd, men också en fråga om stärkt förtroende för EUs institutioner och stärkt demokrati i EU. Därför uppmanar vi nu Sveriges regering att tydligt börja arbeta för att fasa ut burarna en gång för alla. Det finns ingen tid att förlora.

 

Camilla Bergvall
Riksordförande
Djurens Rätt