Europaparlamentariker Malin Björk (V).

Bild: The Left

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Fokusera på eldupphör, flyktinghjälp och hårdare sanktioner

På EU-toppmötet måste länderna svara på hur vi ska få till ett eldupphör i Ukraina och bygga fred i Europa, det kan inte lämnas åt Erdogan. Vidare måste EU satsa mer på att hjälpa krigsflyktingarna och få till en riktig vidarebosättning i EU. Till sist  måste sanktionerna skärpas och pengaflödet till Putins krigskassa stoppas. Det skriver Malin Björk (V), Europaparlamentariker inför EU-toppmötet som börjar på torsdagen.

Mer än tre miljoner människor har flytt Ukraina på bara tre veckor. Nu kommer uppgifter om att flyktingar hämtas upp av kriminella organisationer för trafficking och prostitution. EU:s toppmöte måste därför skyndsamt sätta fokus på hur flyktingarna tas emot vid gränsen.

Flyktingarnas utsatthet

De som nu flyr Ukraina är till största delen kvinnor och barn. Även med hög utbildningsnivå och kompetens är människor i en flyktingsituation extremt utsatta, det gäller särskilt kvinnor och barn. Nu kommer till och med många ensamma barn. Minst 500 ensamma barn identifierades bland de som kommit till Rumänien. Det verkliga antalet är sannolikt mycket högre.

Den legaliserade prostitutionsindustrin i Nederländerna och Tyskland vill säkert gärna utnyttja flyktingarna och tjäna pengar på deras utsatthet.

EU måste satsa mer resurser på att hjälpa flyktingarna, vid gränsen och även vidare i mottagningsprocessen i de olika medlemsländerna. Frontex, som hittills mest är kända för sina olagligheter och för att de kastar ut flyktingar borde för en gångs skull kunna mobiliseras för att göra riktig nytta så att flyktingar inte råkar illa ut vid gränserna.

Jag vill också att EU bromsar människohandeln genom att fördöma sexköpsindustrin och uppmanar medlemsländerna att följa Sverige och förbjuda sexköp. Eller är det ett ”jobb” i prostitution vi ska erbjuda de ukrainska kvinnor som flyr undan Putins bomber? Nej, jag vill inte ha ett Europa där kvinnor, barn - eller kvinnors livmödrar - är handelsvaror.

Få till ett eldupphör

Dessutom förväntar jag mig att det Europeiska rådet, Sveriges statsminister, Europaparlamentets talman och EU-kommissionens ordförande fokuserar på följande fråga: Hur kan vi snabbt och hållbart åstadkomma eldupphör, förhandla, och skapa en säkerhetsordning som bygger fred i Europa?

Finns det EU-länder eller internationella institutioner som kan stödja förhandlingarna, eller ska vi lämna det till Erdogan?

Människor bombas ihjäl vid EU:s port och kriget hotar att sprida sig. Vi måste stoppa detta. Men svaret ligger inte i att utöka NATO eller att vi all inordnar oss i militärallianser som har militära upprustningsmål inskrivna i sina lagar.

Stoppa pengaflödet till Putin                            

Stödet till Ukraina måste bli konkret  vad gäller pengaflödet till Putins krigskassa. Tuffare sanktioner mot oligarkerna för att täppa igen kryphålen och krav på ökad transparens i skatteparadisen där de gömmer sina pengar.  Vi måste stoppa den smutsiga – och numer också blodiga – fossila energin som göder Putins regim.  Vi kan inte prata om ”stegvis utfasning på medellång sikt” av rysk gas och olja, det måste hända nu. Detta samtidigt som vi måste vi göra massiva investeringar i förnybart. Beslutet om att stoppa den ryska fossila energin och ett beslut om gigantiska satsningar i förnybart måste hänga ihop om vi ska lyckas.

EU köper 45 procent av sin fossilgas från Ryssland och 20 procent av uranet som används i kärnkraftsreaktorerna. Pengar som finansierar Putins krig i Ukraina.

Detta belyser tydligt att EU-kommissionen är fel ute med förslaget att fossilgas och kärnkraft ska finnas med som hållbara energikällor i EU:s taxonomi. Våra pengar ska inte betala för bomber och missiler över Ukraina. EU-kommissionen måste dra tillbaka sitt förslag till taxonomi, för klimatets skull och för fredens.

EU-toppmötet måste också fokusera på situationen för flyktingar som kommer till våra medlemsländer. Den värme och de öppna armar som bland annat svenskar, danskar, polacker och ungrare har visat gentemot ukrainare de här veckorna är vackra uttryck av medmänsklighet som vi måste värna om och sprida till att också omfatta flyktingar med annan bakgrund, vare sig de kommer från Syrien, Eritrea eller Afghanistan.

Fixa vidarebosättningen

Vi behöver också ta tillfället i akt och anta det ramverk för vidarebosättning som legat på bordet sedan 2018 och som bara väntar på ministerrådets godkännande, för att få till stånd en rättvis, effektiv och automatisk fördelning av kvotflyktingar i EU.

När miljoner människor flyr ett krig och behöver vår hjälp måste Sverige och de andra medlemsländerna vara överens om att storsatsa på mottagning och integration. Folk behöver jobb, skola och tak över huvudet. De har mycket att bidra med.

Malin Björk (V) 
EU-parlamentariker