Europaparlamentariker Jessica Polfjärd (M).

Bild: Europaparlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Ännu ett EU-förslag som hotar svensk arbetsmarknad

Ända sen den europeiska pelaren för sociala rättigheter inrättades för knappt fyra år sedan har vi sett förslag som flyttar arbetsmarknadsfrågor och socialpolitik till EU-nivå. Det mest aktuella förslaget just nu, direktivet för lönetransparens, riskerar få långtgående konsekvenser för europeisk arbetsmarknad. Inte minst för svensk del eftersom våra system på flera sätt skiljer sig avsevärt från resten av EU:s medlemsländer. Hur svenska socialdemokrater i Europaparlamentet kunde stödja det här är en gåta. Det skriver Europaparlamentariker Jessica Polfjärd (M).

EU-förslaget om ökad lönetransparens för att komma till rätta med ojämlika löner och lönediskriminering var redan från början inkompatibelt med den svenska modellen. Vi som följer arbetet i Europaparlamentet ser nu hur ett förslag som var dåligt håller på att bli katastrofalt. Den överenskommelse som vi nu har framför oss i Europaparlamentet är ett direkt hot mot den svenska arbetsmarknaden.

Feltänkt från början

Det är ärligt talat feltänkt redan från första paragrafen. Tanken är att man ska ha parametrar och kriterier för att avgöra vad som är en rimlig lön för ett visst arbete och därmed kunna avgöra huruvida en löneskillnad är rimlig eller inte. Problemet är att det är väldigt svår att avgöra vad som är en rimlig parameter. Därtill kommer mängden dokumentationen som kommer att krävas av arbetsgivaren – som snabbt kommer att bli en överväldigande byråkratisk börda. 

Europaparlamentets förhandlare sänker också tröskeln för vilka företag som ska omfattas av kraven. I praktiken föreslås de omfattande kraven börja gälla för företag med 50 anställda eller fler. Det kommer innebära orimliga administrativa bördor för företag utan att lösa problemen faktiska problem med löneskillnader som vi har i Europa.

Oklar definition

Därtill ska även företag tvingas genomföra interna lönerevisioner för varje så kallad omotiverad löneskillnad på minst 2,5 procent. Intentionen är förstås god, men definitionen av omotiverad löneskillnad är oklar, för att uttrycka sig milt. Återigen missar man målet med att komma åt faktisk lönediskriminering. 

Att man nu även öppnar för att bredda direktivet räckvidd till att handla om annat än kön kommer sannolikt ge fler frågetecken än svar. Allt detta strider mot svensk praxis med lönesättning som sätts branschvis, oftast genom kollektivavtal med tillhörande lönekartläggning. Det har visat sig fungera förhållandevis väl i Sverige.

Ingen förståelse för svensk arbetsmarknad

Det som redan var illa är nu ännu värre. Det var uppenbart från början att EU-kommissionens förslag inte tog hänsyn till hur svensk arbetsmarknad fungerar. Insikt om detta saknas även i Europaparlamentet som struntar blankt i de invändningar och ändringsförslag som många svenskar har fört fram. Europaparlamentets förslag är genomgående är plakatpolitik, helt utan verklighetsförankring och förståelse för svensk arbetsmarknad.

För Moderaterna är det viktigt att arbeta för likvärdig lön för likvärdigt arbete och på alla sätt mota alla former av diskriminering. Många EU-länder har reella problem med lönediskriminering och måste arbeta mycket med detta. Därtill behöver EU fokusera på konkurrenskraft och arbetsskapande åtgärder, det är när till syvende och sist det som mest effektivt och långsiktigt garanterar högre löner. Det gör vi exempelvis genom forskning, ny teknik och regelförenklingar för företag. På så sätt främjas inte minst kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, fler kvalificerade arbeten och högre löner.

Om förslaget blir verklighet kommer Socialdemokraterna att ha en hel del att stå till svars för på arbetsmarknadsområdet. Lönetransparensen är dessvärre bara ett exempel bland allt för många.

Jessica Polfjärd 
Europaparlamentariker (M)