Det var första gången en amerikansk president deltog under Europeiska rådet.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Andersson: Vår enighet ska stoppa kriget

Statsminister Magdalena Andersson lyfte fram enigheten mellan EU och USA gentemot Ryssland som avgörande för att få den ryske ledaren att stoppa kriget i Ukraina. 

Första dagen på EU:s vårtoppmöte i Bryssel avslutades tidigt natten till fredag. På mötet talade Ukrainas president Volodomy Zelenskij och även USA:s president Joe Biden deltog.

– Det är en väldigt stark symbolik i att USA:s president deltar på Europeiska rådet. [Bidens närvaro] gjorde oss än mer övertygade om hur viktigt det är att vi visar enighet tillsammans. Det är vår enighet som har varit en styrka i detta och det enda sättet att Putin att ta sitt förnuft till fånga och stoppa kriget i Ukraina, sade statsminister Magdalena Andersson (S) på en pressträff efteråt.

Någon enighet om att nu vidta ytterligare sanktioner fanns inte. Polen och Baltländerna fortsatte att driva på för ett importstopp för rysk energi men fick inte stöd för den positionen. 

– [Det var] väldigt stor enighet om hur viktigt det är att sanktionerna nu verkligen implementeras i alla EU-länderna, att vi ser till att täppa till de hål som kan finnas, sade Andersson som tillade att man inte kommit närmare att anta nya sanktioner.

Enligt Nederländernas premiärminister Mark Rutte vill alla ha ett importstopp för rysk energi. 

– Men det går inte att förverkliga på kort sikt, sade Rutte som pekade på att det i länder som Tyskland och länder i Öst- och centraleuropa som är mycket beroende av rysk energi kan ta månader innan man är redo att hitta alternativ, sade Rutte.

Ungerns Viktor Orbán har tidigare sagt att man inte kommer gå med på några energisanktioner men enligt Rutte har Orbán hittills ”inte blockerat på något enda sätt” enigheten i EU:s hållning mot Ryssland.

I samband med mötet annonserade EU och USA en uppgörelse om att minska EU:s beroende av rysk energi. USA lovar bland annat tillhanda EU-länderna med ytterligare flytande naturgas till åtminstone 2030.

Arbete pågår dock om ett femte sanktionspaket. Det som där diskuteras är att hindra ryska fartyg att lägga till i EU-hamnar – några länder vill även stoppa all rysk godstransport. Men undersöker även möjligheter att lägga till fler områden på handelsblockadslista och ta bort fler ryska banker från betalningssystemet Swift. Frågan hanteras av EU-ländernas utrikesministrar som har sitt nästa planerade möte den 11 april.

Inget nytt om medlemskap för Ukraina

Under sitt tal till EU-ledarna ska den ukrainske presidenten Volodomy Zelenskyj ha upprepat sitt krav om att låta landet få kandidatstatus för att kunna gå med i unionen. Enligt statsminister Magdalena Andersson hade den frågan dock redan avhandlats på EU-ledarnas Versaillestoppmöte för två veckor sedan. 

Nederländerna tillhör de länder som är skeptiska till att ta in nya medlemmar.

– Det finns i EU-fördraget inget system för att skynda på ett inträde. Om man ändå skulle göra det gör man av anslutningsprocessen en politisk process och det får det inte bli. Risken om vi skulle skynda på [Ukrainas medlemskapsansökan] är att stabiliteten på västra Balkan hamnar i fara, sade Mark Rutte som pekade på att länder som Nordmakedonien och Albanien sedan många år väntar på att komma vidare i anslutningsprocessen.

Ledarna enades även om att ta fram en återuppbyggnadsfond och en internationell finansieringskonferens för Ukraina efter kriget utan att gå in på några detaljer om dess storlek. Kommissionen uppmanades att ta fram förslag för att underlätta mottagandet av ukrainska flyktingar.

EU-toppmötet fortsätter under fredagen där stats- och regeringscheferna bland annat ska diskutera hur man ska hantera de ökade energipriserna. På dagordningen står även ekonomi och coronapandemin.