Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson. Arkivbild.

Bild: Anders Selnes

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige stäms i EU-domstolen för bristande vapenlagar

Ett utdraget politiskt bråk mellan regeringen och oppositionen om nya vapenlagar har hindrat Sverige att anta nya EU-regler. EU-kommissionen har tröttnat på att vänta och anmäler därför Sverige till EU-domstolen.  

EU-kommissionen beslutade på onsdagen att dra Sverige inför EU-domstolen för att landet inte har infört nya EU-regler kring skjutvapen. Om Sverige fälls väntar EU-böter.

– Det är oerhört allvarligt att Sverige riskerar dryga böter, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) till TT i en kommentar till kommissionens stämning.

De nya reglerna, som ska begränsa möjligheterna för grova brottslingar och terrorister att få tillgång till automatvapen, har Sverige redan godkänt på EU-nivå och skulle ha varit införda i nationell lag senast under 2018. Men ett utdraget politiskt bråk om vissa delar av lagstiftningen – bland annat märkning av magasin till automatvapen – mellan regeringen och oppositionen i riksdagen har lett till att inget beslut kunnat tas.  

Moderaterna, som är en del av oppositionen i frågan, menar att regeringens förslag inte kunnat antas eftersom de är mer omfattande än vad EU kräver, det vill säga en så kallad överimplementering, något som regeringen å sin sida förnekar.

–  Regeringen har vid fyra tillfällen försökt reglera magasin hårdare än vad som krävs, och förlorat den striden i riksdagen. Dessutom har riksdagen vid två tillfällen riktat tillkännagivanden till regeringen om att vapendirektivet ska implementeras på miniminivå, säger Johan Forssell, rättspolitisk talesperson för moderaterna i ett uttalande till Europaportalen. 

Han tillägger: 

– Det är regeringens ovilja att hörsamma riksdagen som gör att Sverige riskerar böter. Ansvaret ligger enkom på regeringen, säger Johan Forssell.