Tyska miljöpartisten Terry Reintke vill vässa EU-kommissionens rättstatsrapport.

Bild: EU-parlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU:s rättstatspolitik måste effektiviseras kräver EU-politiker

– Vi står inför en rättsstatskris i EU, säger tyska miljöpartisten Terry Reintke, och kräver att EU-kommissionen granskar medlemsländerna mer noggrant. 

Hon får medhåll från svenska ledamöter.

EU-parlamentet håller just nu på att säga sitt om EU-kommissionens årliga rapport om hur rättstatens principer respekteras i medlemsländerna.

Den tyska miljöpartisten Terry Reintke är ansvarig för att ta fram parlamentets syn på rapporten och hon vill göra rättstatsrapporten mer effektiv.

– Vi står inför en rättsstatskris i EU med medlemsländer som inte längre har en legitimt inrättad författningsdomstol, där EU-rätten ifrågasätts och där journalister och aktivister attackeras, sade Reintke när hon presenterade ett utkast i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter under måndagen.

Enligt Reintke handlar det inte längre om att vissa länder försöker undergräva demokratin. 

– Det är en fullskalig kampanj från vissa medlemsländer för att faktiskt skapa auktoritära regimer, sade hon. 

För att vända trenden behöver EU använda alla tillgängliga verktyg, och där spelar den årliga rättstatsrapporten en viktig roll – men den behöver blir mer effektiv, tycker Reintke. 

Bland annat vill tyskan att EU-kommissionen bättre följer upp sina rekommendationer och att de kräver konkreta åtgärder av medlemsländer för att komma tillrätta med problemen. 

Rapporten bör också innehålla ett specifikt kapitel om det civila samhället och icke-statliga organisationer. 

– Vi ser att de här aktörerna, som ofta är våra närmaste allierade i att försvara rättsstatens principer och demokrati, ofta också är bland de mest utsatta, säger Reintke och understryker att attacker mot det civila samhället och icke-statliga organisationer också är nära kopplat till brister på rättsstat. 

Flera av de svenska EU-parlamentarikerna i utskottet för fri- och rättigheter välkomnar Terry Reintkes ståndpunkter. 

– Det är bra att vi kritiserar EU-kommissionens passivitet när det gäller att använda sig av demokratilåset [det vill säga rättsstatsmekanismen, som gör det möjligt att stoppa utbetalningar av EU-pengar till länder som inte repekterar rättstatsprinciperna, reds anm] och straffa de länder som nedmonterar demokratin. Vi måste hela tiden ligga på dem och påminna dem om att använda den, säger Abri Al-Sahlani (C).

Även Tomas Tobé (M) ser med oro på den utveckling som sker i flera medlemsländer och tycker att EU-kommissionens rättstatsrapport är en viktig del i att bevaka utvecklingen i medlemsstaterna. Han tycker att den rapport Terry Reintke har lagt fram är generellt bra.

– Jag hade dock gärna sett att rapporten även innehöll skrivelser om otillåten övervakning av oppositionella, åklagare och journalister, som bland annat har skett i Ungern och Polen med Pegasussystemet, samt ett fokus på att skydda allmänna val i EU från utländsk påverkan, säger han. 

Alice Bah-Kuhnke (MP) tycker att utskotts- och partigruppskollegans rapport är bra, att den lyfter centrala frågor och ger tydliga rekommendationer till kommissionen. Samtidigt understryker hon att EU har många verktyg för att skydda de grundläggande rättigheterna i unionen och att man måste använda dem parallellt. 

– Den här rapporten får inte bli en förevändning för att överträdelseförfaranden, artikel 7-förfaranden eller rättsstatsmekanismen inte används, säger Bah-Khunke. 

Både Abir Al-Sahalani och Alice Bah-Khunke tycker det är bra att kommissionens rapport tittar på hur rättsstaten ser ut i alla medlemsländer, inte enbart i länder som Ungern och Polen. 

– Det blir ofta så att fokus bara ligger på dessa två, men även i Slovenien har vi sett vissa oroande tendenser i området, säger Abir Al-Sahlani. 

Evin Incir (S) betonar vikten av att också agera på de brister på grundläggande fri- och rättigheter som framkommer i rättstatsrapporten. Handling är avgörande, säger hon. 

– Vi behöver omedelbart börja strypa det ekonomiska stödet till skurkregeringar, samtidigt som vi visar stöd till de regeringar som vill förbättra livet för våra invånare, säger Evin Incir.