EU:s digitaliseringskommissionär Margrethe Vestager, en dansk liberal.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-förslag: Dela mer data

EU-kommissionen ser on outnyttjad potential i de data som miljontals genererar och vill göra det lättare detta dela dem. Man vill även att företag delar viktiga data med myndigheter vid stora nödsituationer.

EU-kommissionen anser att de data som smarta produkter, maskiner, bilar och olika sensorer genererar i dag inte används i den utsträckning som de skulle kunna. Därför presenterade man på onsdagen ett förslag till en ny datalag som bland annat ska göra det lättare att dela sådana data.

– [Förslaget] förtydligar vem som har tillgång till och kan dela data och på vilka villkor. Den ger rättssäkerhet och syftar till att ta bort hinder, sade EU:s digitaliseringskommissionär Margrethe Vestager vid en presskonferens.

I dag äger tillverkaren av en smart produkt de data som den skapar. Det kan handla om allt från smarta klockor till avloppssensorer till trafikljus. Kommissionen vill i framtiden ge konsumenten tillgång till dessa för att exempelvis kunna dela dem med en tredje part för reparationer eller annan användning. Förslaget rör även regler för delning av data mellan företag.

– Om dessa data används kan de ge en mängd möjligheter till nya produkter, nya tjänster eller främja forskning, sade Vestager.

Kommissionen vill även skapa större möjlighet att koppla samman produkter från olika tillverkare i högre grad än i dag, så kalla interoperabilitet.

Data i nödsituationer

Förslaget vill dessutom ålägga företag att tillhandahålla vissa data i nödsituationer som skogsbränder eller översvämningar för att kunna analysera situationen. Som exempel tar kommissionen coronapandemin där uppgifter från mobiloperatörer bidrog till att se samband mellan personers rörelsemönster och smittspridning.

– Pandemin har visat oss att det finns situationer där företag har data som är kritiska i nödsituationer. Datalagen klargör när sådant uppgiftsutbyte kan vara motiverat och när det kan behövas, sade Margrethe Vestager.

Om förslaget bli verklighet räknar kommissionen med ytterligare 270 miljarder euro i BNP fram till 2028. Dess slutliga utformning är det nu upp till EU-parlamentet och medlemsländerna att förhandla fram.