– Vi måste se till att systemet [med utsläppsrätter] blir så ambitiöst som möjligt och täcker in en större del av utsläppen. Det måste bli tuffare för de som släpper ut, säger Emma Wiesner.

Bild: Fredrik Wennerlund

Hoppa till artikelns andra spalt.

Wiesner: Vi är mer klimatabitiösa än EU-kommissionen

EU-politikern Emma Wiesner tror inte att de svenska hushållen kommer att drabbas av prishöjningar när EU:s klimathandelssystem skärps. Däremot kan det bli tufft i länder som idag värmer bostäder med gas och där energiskatterna kan vara mycket lägre än i Sverige.  

Europaparlamentariker Emma Wiesner (C) presenterade på torsdagen sitt och den liberala partigruppen Renew Europes förslag på hur EU:s handel med utsläppsrätter ska skärpas. Ett förslag som hon menar är betydligt mer ambitiöst för att klara klimatmålen än det som EU-kommissionen har föreslagit

–  Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. Det viktigaste verktyget för att Europa ska vara framgångsrika i klimatarbetet är handelssystemet med utsläppsrätter, säger Emma Wiesner.

Hon är den liberala gruppens förhandlare när Europaparlamentet ska bestämma sitt bud inför slutförhandlingarna med ministerrådet om en skärpning av nuvarande EU-reglerna. 

Vilket av förslagen, ert eller EU-kommissionen, kommer att ge mest minskning av koldioxidutsläpp, har du någon siffra på det?

– Nej vi har inte siffersatt det, säger Wiesner men tillägger att det är hennes uppfattning att deras förslag kommer att leda till mindre utsläpp än EU-kommissionens förslag. 

Emma Wiesner vill bland annat att fler än i dag ska vara med och betala för sina utsläpp, att EU dra ner på utsläppsrabatterna och att mer av intäkterna går till innovation för nya klimatsmarta lösningar.

– Vi måste se till att systemet blir så ambitiöst som möjligt och täcker in en större del av utsläppen. Det måste bli tuffare för de som släpper ut, säger Emma Wiesner.

Annons

Hon poängterar att det finns “massa tekniska parametrar att jobba med” för att handelssystemet ska bli mer heltäckande. Som exempel nämner hon att “kapa taket för antalet utsläppsrätter” och att fartyg och flyg ingår fullt ut. Men även bostäder och vägtransporter måste ingå. 

Emma Wiesner pekar på att medan svenska konsumenter betalar höga miljöskatter på energi har man i länder som Estland och Polen jämförelsevis mycket låga energiskatter.

– Det är inte rimligt att det ser så olika ut alla måste in på banan. Vägtransporter och bostadssektorn i hela Europa måste betala för sina utsläpp, säger Wiesner och pekar på den svenska uppvärmningen av bostäder via el eller fjärrvärme redan idag inkluderas i handelssystemet medan de som värmer hus med gas i södra Europa inte betalar någonting för sina utsläpp.

– Det här är fullständigt orimligt. Det är en subvention till fossilgas som måste plockas bort och gasen måste in i handelssystemet med utsläppsrätter, säger Wiesner.  

Samtidigt finns det en rättviseaspekt och något som kallas energifattigdom att ta i beaktande. Inte minst i östra EU men även i Frankrike och Spanien har många medborgare redan idag svårt att klara kostnaden för bostadsuppvärmning. 

Vad har du för lösning när fattiga kan få det svårt att betala högre energipriser?

– Det finns en stor oro från många länder att  man kommer att få se fler gula västar-rörelser och att människor kommer få svårt att betala för sina utsläpp. För att mildra effekterna tycker vi att man gradvis ska fasa in hushållens del. Det finns också en mekanism, som om det blir exceptionella prisnivåer i systemet, som vi vill öka, som dämpar den effekten, säger Emma Wiesner. Hon pekar också på att varje land kommer att kunna använda pengar från EU:s föreslagna sociala klimatfond för att finansiera prissubventioner.

Kommer energikostnaden för boenden i Sverige att bli dyrare på grund av det här förslaget?

– Det är inte troligt att de svenska hushållen kommer att drabbas eftersom vi en väldigt liten andel fossilt kvar. Vi har fjärrvärme och direktverkande el eller värmepumpar så den svenska bostadssektorn är redan täckt av handelssystem, säger Wiesner.