Torsdagen 27 januari 2022: Överlevaren Margot Friedländer, 100 år, talade i Europaparlamentet på minnesdagen av Förintelsen.

Bild: Europaparlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Viktigast i veckan: Fred, Litauen och minimilöner

Europaportalen sammanfattar veckans händelser i europeisk politik.

Ryska trupper står fortsatt stridsberedda längs den ukrainska gränsen och Nato stärker sin militära förmåga i hos de östliga Natoländerna. Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov sade på fredagen att Moskva “inte vill ha krig” med Ukraina. Samtidigt varnade den amerikanska Moskva-ambassadören för att det finns en stor risk för ett omedelbart ryskt anfall mot Ukraina. Den svenska utrikesminister var inne på samma spår; “Det finns en risk att allt går åt helvete” sade hon till SvD. Även Tyskland skärper tonen och hotar att stoppa starten av den ryska gasledningen Nordstream 2 om Ryssland går till attack. På EU-ländernas utrikesministermöte i början av veckan kom beskedet att förbereda sig på “det värsta”.

På det ekonomiska planet finns det annan en internationell konflikt där stormakten Kina, som likt Ryssland har stora anspråk grannländer, försöker pressa en av de minsta EU-länder, Litauen, till eftergift. I veckan beslutade EU-kommissionen att stämma Kina till Världshandelsorganisationen, WTO, för att landet, mot frihandelsreglerna, förbjuder import av litauiska varor och uppmanar andra länders företag att sluta handla med Litauen. Detta för att Litauen valt att samarbeta med republiken Taiwan

Det blev klart att EU-förhandlingarna i den för Sverige kontroversiella frågan om minimilöner fortsätter på måndag. En uppgift blir på mötet blir att definiera vad som menas med adekvat, rättvis och anständig minimilön.

Regeringen presenterade sin EU-politik i riksdagen för 2022. De ska driva samma tre frågor inrikespolitiskt som i EU-arbetet: knäcka de kriminella gängen, klimatomställningen och stärka välfärden. Förutom klimatet är övriga frågor dock i huvudsak nationella.

Till sist noteras

… överlevaren Margot Friedländer personliga ord i Europaparlamentet på minnesdagen av Förintelsen: Var mänsklig och glöm aldrig.

… att Sveriges arbete mot desinformation och utländska inblandning lyfts fram av Europaparlamentets särskilda utskott som ett intressant exempel värt att titta närmare på

… att Putin passat på att terroriststämpla sin främste kritiker Aleksej Navalnyj, trots att han redan sitter i rysk fångläger. EU kallade beslutet för “oacceptabelt”.