Tysklands socialdemokratiska inrikesminister Nancy Faeser vid fredagens presskonferens med Ylva Johansson.

Bild: Skärmdump

Hoppa till artikelns andra spalt.

Tyskland signalerar nytag i migrationsfrågan

Den nya tyska inrikesministern Nancy Faeser vill se en frivillig koalition av medlemsländer som vill ta emot flyktingar för att ta frågan om en europeisk migrationspolitk framåt. Hon förespråkar även fler lagliga inresevägar i EU.

Sedan den så kallade flyktingkrisen 2015 har arbetet med att ta fram en ny gemensam europeisk asyl- och migrationspolitik knappt rört sig framåt. På hösten 2020 lade EU:s inrikeskommissionär Ylva Johansson (S) fram nya förslag i syfte att försöka bryta dödläget, men än syns inga tydliga genombrott. Tysklands nya rödgröna regering lovar att ta göra ett nytt försök.

– Som ny regering står vi för en ny anda, ett nytt handlande, sade den nytillträdda socialdemokratiska inrikesministern Nancy Faeser på fredagen efter ett möte med Ylva Johansson i Berlin.

Den kanske mest polariserande delen är huruvida alla medlemsländer ska ta emot flyktingar vid stora tillströmningar som 2015. Ankomstländer som Italien och Grekland vill att andra medlemsländer tar ett större ansvar medan länder som Ungern och Polen vägrar ta emot flyktingar. Nancy Faeser vill se en ”koalition av mottagarberedda medlemsländer” för att komma fram.

– Vi vill inte att arbetet med att ta fram ett gemensamt asylsystem faller på ett eller ett par länder, sade inrikesministern.

Enligt Faeser skulle medlemsländer i ”Europas kärna” med ett sådant upplägg kunna gå före och andra medlemsländer därefter följa med. Vilka eller hur många medlemsländer som i dagsläget skulle vara intresserade av detta kunde hon inte svara på.

Vill se lagliga vägar in

Inrikesminister Nancy Faeser menade att en skillnad mellan den nya och den förra tyska regeringen på migrationsområdet är att inrätta lagliga vägar in i EU.

– Vi vill finna andra vägar bort från de illegala vägarna och ställa lagliga lagliga inresesätt till förfogande. Vi möjliggör legala flyktvägar så att döden på Medelhavet kan få ett slut, sade Nancy Faeser.

Hon menade även att den nya regeringen mycket tydligare signalerar att man är redo att ta emot flyktingar än den förra.

Det franska ordförandeskapet i EU har satt frågan högt på dagordningen och både Johansson och Faeser ser detta som en möjlighet att komma framåt.

– Vi har höga förväntningar på det franska ordförandeskapet. De har verkligen möjlighet att visa ledarskap och göra framsteg i de politiska förhandlingarna, sade Ylva Johansson.