Sista striden: nu inleds slutförhandlingarna om minimilönernas vara eller icke vara i EU.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Slutförhandlingarna om minimilöner inleds

Parterna står långt ifrån varandra när förhandlingarna om minimilöner i EU går in i sin sista fas.

Nu drar slutförhandlingarna om det kontroversiella minimilönsdirektivet igång. Ministerrådet och Europaparlamentets förhandlingsgrupp träffas på torsdag 13 januari för ett första möte - så kallad trepartförhandling, eller trilog.

De två lagstiftarna ska på mötet lägga fram sina ståndpunkter, som skiljer sig från varandra på en rad nyckelaspekter av lagförslaget. 

Den svenska regeringen ställde sig i december bakom ministerrådets förslag efter att medlemsländerna enats om ett kompromissförslag, som regeringen menade värnar den svenska modellen. Förslaget ger viss flexibilitet för nationella särdrag, och skulle enligt regeringen innebära att Sverige undantas från att omfattas av bindande regler om minimilöner. 

Europaparlamentet vill däremot ha tvingande EU-regler om minimilöner. Parlamentet vill att endast länder där kollektivförhandlingar täcker minst 90 procent av arbetstagarna inte ska omfattas av en europeisk minimilön. Det väntas betyda att även Sverige skulle omfattas. 

I parlamentets slutomröstning ville samtliga svenska Europaparlamentariker att förslaget skulle behandlas vidare, i ett sista desperat försök att få till förändringar, men fick knappt stöd av 200 av parlamentets 700 ledamöter. 

Frågan splittrar även facken i Europa. Innan jul meddelade LO att man tills vidare inte deltar på Europafackets möten och inte betalar medlemsavgift, som protest mot att Europafacket har drivit på för tvingande EU-regler om minimilöner - något som går på tvärs mot LO:s uppfattning. 

– Det går inte att betala någon för att de ska döda en. Om man inte har dödslängtan. Och det har vi inte, sade LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson till Arbetet.

Frankrike hoppas kunna nå en politisk överenskommelse under de "första månaderna” av sitt ordförandeskap, vilket vissa observatörer och experter ser som ett mycket ambitiöst mål. 

Datumet för den andra trilogen är ännu inte känt.