Med stor marginal valdes Robert Metsola till ny talman för Europaparlamentet.

Bild: Europaparlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Roberta Metsola vann stort i talmansval

Med stor marginal utsågs den konservativa maltesiskan Roberta Metsola till Europaparlamentets nya talman på tisdagen. På andra plats kom den svenska miljöpartisten Alice Bah Kuhnke.

Med två tredjedelar av ledamöternas röster valdes Roberta Metsola under tisdagsförmiddagen som väntat till EU-parlamentets nya talman i första valomgången. 

I sitt segertal efter omröstningen i Strasbourg betonade Roberta Metsola vikten av att stå upp för de europeiska värdena kring demokrati, rättsstat och mänskliga rättigheter. 

– Vår politiska modell som vi utvecklat har lett vår kontinent till demokrati, tillväxt och jämställdhet. Men om vi nu ska leva upp till vad vi lovat nästa generation måste vi nu slåss för något ännu starkare, något som ligger i tiden, som motiverar en yngre mer skeptisk publik att tro på Europa, sade Metsola.

– Jag vill fånga upp en känsla av tro och entusiasm för vårt projekt. Jag vill göra vår gemensamma sfär säkrare, mer rättvist och mer jämställt, fortsatte maltesiskan som också fyllde 43 år på tisdagen. 

Roberta Metsola blir den tredje kvinnan som intar talmansposten sedan det första EU-valet 1979.

– För 22 år sedan valdes Nicole Fontaine till talman, 20 år efter Simone Veil. Det kommer inte att gå två decennier innan en kvinna står här igen, sade Metsola.

Alice Bah Khunke på andra plats

Roberta Metsola utmanades i valet av den svenska miljöpartisten Alice Bah Khunke från den gröna partigruppen. I omröstningen fick Bah Kuhnke 101 röster och hamnade därmed på andra plats av de tre kandidaterna som ställde upp i valet. 

– Tiden när de stora partigrupperna kan göra upp om makten ostört är förbi. Jag har visat att en grön kandidat kan samla stöd även utanför den egna partigruppen och att flera socialdemokrater och liberaler inte är bekväma med att rösta på en konservativ kandidat, sade Alice Bah Kuhnke efter omröstningen. 

Stort svenskt stöd för Roberta Metsola

Europaparlamentariker Sara Skyttedal (KD) röstade på Roberta Metsola och tror att Metsola kommer att minska politiseringen i talmansarbetet.

– Jag känner Roberta Metsola som en väldigt professionell och hårt arbetande företrädare för Europaparlamentet, som jag tror kommer minska politiseringen i talmansarbetet. Sen tror jag det finns ett väldigt starkt signalvärde i att vi nu får en talman från ett litet medlemsland istället för ytterligare någon från Tyskland eller Italien, sade Sara Skyttedal i ett uttalande till Europaportalen.

Europaparlamentariker Heléne Fritzon (S) stödde också Roberta Metsola efter en överenskommelse mellan Metsolas partigrupp EPP, socialdemokraterna S&D och liberalerna Renew. 

– Jag gläds över att det nu blir en kvinna på posten. Talmannens arbete är att företräda hela parlamentet och vårt stöd hänger ihop med att hennes agenda och arbete reflekterar prioriteringarna hos oss socialdemokrater, sade Heléne Fritzon.

Europaparlamentariker Charlie Weimers (SD) stödde även Metsola efter att hans partigruppskandidat polacken Kosma Złotowski tagit tillbaka sin kandidatur på tisdagsmorgonen. 

– Min förhoppning är att hon blir en opolitisk och rättvis talman, sade Charlie Weimers. 

Europaparlamentariker Karin Karlsbro (L) och Abir Al-Sahlani (C) följde sin partigrupp Renew och gav rösten till Roberta Metsola.

– Nu vilar det ett stort ansvar på den nya talmannen att fortsätta det nödvändiga arbetet med reformeringen av parlamentet och att talmannen arbetar utifrån det mandat hon fått genom den överenskommelse som finns mellan de grupper som stödde henne, sade Karin Karlsbro.

– Det är en tuff uppgift att ena parlamentet. Jag vill se att Metsola tydligt står upp för jämställdhet och rättsstatens principer, vilket jag också direkt har krävt under vårt enskilda möte, sade Abir Al-Sahlani.

MP och V stödde sina kandidater

Miljöpartiets och Vänsterpartiets ledamöter gav sitt stöd till respektive partigruppskandidat; Alice Bah Khunke respektive Sira Rego. Den sistnämnda stöddes av Malin Björk (V). Hon beklagar att Roberta Metsola valdes inte minst när det gäller klimatet och rättvisefrågor men ser samtidigt vissa möjligheter med den nya talmannen.

– Precis som högerns tidigare kandidater har Metsola har tyvärr ett uselt trackrecord vad gäller omröstningar kring aborträtten. Men hon har lovat oss som arbetar med de här frågorna att hon i sin nya position ska stå upp för EPs framröstade position, det vill säga rätten till fri abort. Tillsammans med kollegorna i aborträttsnätverket All of us, kommer vi följa upp detta och se till att hon håller sina löften. Jag tror Metsola kommer vara en allierad för oss som arbetar med demokrati och rättsstat. Hon kommer se till att alla demokratiska grupper och partier får plats runt förhandlingsbordet. Förhoppningsvis vågar hon hålla borta extremhögern från inflytande, sade Malin Björk.