Den olagliga disciplinnämnden är en del av Polens Högsta domstol. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Polen svarar EU om olaglig disciplinnämnd

Det polska regeringen har inkommit med sitt svar till EU-kommissionen på hur man ska avveckla en olaglig disciplinnämnd. Så länge nämnden ännu verkar måste Polen böta tio miljoner kronor om dagen.

Den polska regeringens svar på EU-kommissionens förfrågan om hur landet ska följa den interimsdom från EU-domstolen som ålägger landet att avveckla en olaglig disciplinnämnd vid Högsta domstolen har i dag tisdag inkommit i samband med att tisfristen löpte ut. Svaret är dock inte offentligt. Polen måste betala motsvarande tio miljoner kronor om dagen så länge nämnden fortfarande är i bruk.  

Kommissionen ska nu ”snabbt” analysera den polska regeringen svar på hur man avser följa EU-domstolens beslut.

– Om det saknas bevis på att Polen till fullo fogar sig efter EU-domstolens order […] kommer kommissionen att utfärda en betalningsanmodan, sade EU-kommissionens talesperson Christian Wigand.

Om Polen vägrar betala böterna kommer kommissionen att börja minska utbetalningar av EU-stöd till landet med motsvarande summa.