Hoppa till artikelns andra spalt.

Ökat djurskydd vid transporter delar EU-politiker

På torsdagen diskuterade och röstade EU-parlamentet om att öka djurskyddet i unionen genom kortare djurtransporter och bättre kontroll av existerande regler för djurtransport.

I december röstade utskottet för skydd av djur under transport om rekommendationer för att förbättra EU:s regler om djurs välmående under transport. Idag, torsdag, var rekommendationerna uppe till omröstning i parlamentet. Resultatet av omröstningen var inte klarlagd när den här texten skrevs. 

Bland annat föreslås att transport av kött framför levande djur ska gynnas men också mer kontroll på exporten och förbud mot transport av mycket unga djur. 

Svenska Jytte Guteland (S) är en av ledamöterna i utskottet. 

– Det har varit en ren hemskt upplevelse att se hur djur lider idag på våra vägar och också till havs. Hur de upplever allt från värmeslag till att stå i sin egen avföring, eller brutna ben eller små djur som inte har möjlighet att dia, sade hon i en debatt i parlamentet inför omröstningen. 

– Målet från min och mina likasinnade kollegors sida har varit att minska det lidande som djuren utsätts för under djurtransporter och att man ska begränsa djurtransporter mycket mer än idag. 

Men utskottet har varit splittrat i frågan. Inför dagens omröstning ställdes djurskyddet mot de konsekvenser som striktare djurskyddsregler får för Europas lantbrukare. 

– Djuruppfödningssektorn omsätter runt 68 miljarder euro varje år och skapar jobb för nära 30 miljoner européer. Bönderna har följt vårt arbete i parlamentet och är oroade över sin framtid. Vi i EU-parlamentet måste hitta lösningar som hjälper lantbrukare och inte skapa mer byråkrati, sade Daniel Buda, kristdemokrat från Rumänien och ansvarig ledamot för rapporten, inför omröstningen. 

Buda tycker dock att man lyckats hitta en politisk balans i rekommendationerna som ska överlämnas till EU-kommissionen med begäran om skarpa lagförslag. 

– Rapporten ger tillräcklig försäkran för att öka skyddet av djur under transport men möjliggör för bönderna att fortsätta sin verksamhet inom EU, sade han.