Sveriges utrikesminister Ann Linde (S). Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Linde om säkerhetssituationen: Behövs en bättre EU-koordination

Sverige vill gärna att EU spelar en mer framträdande roll i samtalen med Ryssland om det säkerhetspolitiska läget. – Vi måste ha en bättre EU-koordination för att bli kraftfulla och bättre få fram EU:s prioriteringar, säger Ann Linde. Hon får medhåll från delar av oppositionen.

Under fredagen avslutade EU:s utrikesministrar sitt möte i franska Brest, som kommit att präglas av den säkerhetspolitiska situationen i vid Ukrainas östra gräns och av Rysslands agerande. 

– De diskussioner vi haft nu visar på hur eniga vi är i EU. Däremot är det helt uppenbart att inte EU har någon automatisk plats i sådana här samtal. Det beror ju också på att Ryssland inte har ett intresse av att samtala med EU i de här frågorna. Man vill istället splittra EU och försvaga EU:s roll. Och därför är det också viktigt att vi har gemensamt synsätt på det här, säger utrikesministern.

Ann Linde konstaterar att medlemsländernas relationer med Nato och OSSE är väldigt olika, där vissa är med i Nato och andra inte, alla är med i OSSE men att det är många i OSSE som inte är med i EU. 

– Vi måste ha en bättre EU-koordination för att bli kraftfulla och bättre få fram EU:s prioriteringar. Från svenskt håll har vi hela tiden sagt att vi tycker att EU ska ha en roll i detta och också stöttat det arbete som vi tycker Borrel gör för att koordinera, säger Ann Linde.

Samtidigt har flera samtal ägt rum med Ryssland under veckan med Nato, USA och OSSE på andra sidan förhandlingsbordet. 

Utrikesminister Ann Linde säger att det är svårt att dra slutsatser om vad som kommit ut av dessa möten, och om de bidragit till att läget blivit mer eller mindre spänt. 

– Det pendlar lite upp och ner: Innan veckan började visste vi inte om Ryssland var redo att prata eller inte. Kraven de ställde var orimliga, det visste de också, det var bara en förevändning om att kunna ingripa militärt. 

–Sen har man suttit i möten som varit väldigt långa även om man inte kommit fram till några konkreta resultat. Så jag var något positiv till att mötena ens ägt rum. Nu har det kommit signaler från Ryssland att de inte vill fortsätta förhandlingarna. Vi får se vad det faktiskt innebär. 

Utrikesministern får medhåll från oppositionen om att EU måste spela en större roll.

– Det är oroande att EU alltid lyckats stå på läktaren när det är fråga om Ryssland och i fråga om säkerhetsläget i vårt närområde men även i Europa. Att USA och Ryssland står och diskuterar och vi undrar var EU är. Jag tycker [EU:s utrikeschef] Josep Borrell är rätt svag, säger Europaparlamentariker Arba Kokalari (M) till Europaportalen. 

– Jag känner mig väldigt orolig över situationen. Dels över energisituationen, att Europa är beroende av den ryska gasen, och nu att Ryssland nu börjat hota och säga att vi inte får gå med i Nato. Vi står ensamma och oskyddade. Vi samarbetar med Nato och EU men vi har inga garantier om vi blir utsatta och jag tycker att vi borde ha den diskussionen i Sverige om ett Nato-medlemskap, säger Arba Kokalari . 

Även Europaparlamentarikern Pär Holmgren (MP) är inne på liknande resonemang kring EU:s roll och energifrågan:

– Det är otroligt viktigt att EU är med i diskussionerna. Vi måste ta för oss mer inte minst på grund av frågor som klimatförändringar och  energifrågan. Energifrågan och energiförsörjning kommer tyvärr bidra till ökade spänningar i världen och vi måste förstå att de stora hållbarhetsfrågorna är kärnan i väldig mycket av de utmaningar i säkerhetspolitiken framöver, säger Pär Holmgren.