Tre av fyra kandidater till talamansposten är kvinnor: Roberta Metsola (EPP), Alice Bah Kuhnke (De gröna) och Sira Rego (Vänstergruppen). (Bild på Kosma Złotowski (ECR) ej tillgänglig)

Bild: EU-parlamentet/Fredrik Hjerling

Hoppa till artikelns andra spalt.

Fyra kandidater till talmansposten

När EU-parlamentet imorgon tisdag ska välja ny talman är startfältet utspritt från yttersta vänster till yttersta högern, från nord och syd – och tre av fyra kandidater är kvinnor, varav en är svensk.

Maltesiskan Roberta Metsola är favorittippad till att efterträda talman David Sassoli, som avled plötsligt i förra veckan. Stora delar av både den socialdemokratiska grupppen och den liberala gruppen förväntas ge sitt stöd till Metsola. 

Metsola sitter i EU-parlamentets sedan 2013 för den konservativa och kristdemokratiska partigruppen EPP, där svenska moderater och kristdemokrater ingår. Metsola är sedan 2020 förste vice talman och sitter i utskottet för rättsliga och inrikes frågor. Också ersättare i miljöutskottet och utskottet för artificiell intelligens. 

Metsola har uttalat sig som korruptionsbekämpare och förkämpe för rättstatssfrågor och har regelbundet försvarat hbtq-personers rättigheter. Däremot har maltesiskans konservativa hållning vad gäller kvinnans rätt till sin egen kropp kritiserats i vissa politiska läger, då hon upprepade gånger röstat mot resolutioner som försvarar rätten till abort och preventivmedel. I september 2021 lade hon ner sin röst i en omröstning om en text som ville kriminalisera våld mot kvinnor i EU. 

Metsola, född 1979, är en kandidat från Bryssel-bubblan; hon har studerat på den europeiska elitskolan College of Europe i belgiska Brygge, har jobbat med juridiska och inrikesfrågor på Maltas representation till EU samt rådgivare i utrikesfrågor för EU:s utrikesservice innan hon tog plats i EU-parlamentet 2019. 

”Jag tycker det är dags att Europaparlamentet leds av en kvinna. Jag tror att parlamentet i EU men också i resten av världen redan ser upp till Europaparlamentet för ledarskap, medborgarrättigheter och kvinnors rättigheter och jämställdhet. Jag vill att alla flickor som växer upp på vår kontinent ska kunna säga att ”vad de här kvinnorna och männen har gjort, kan jag också göra”, säger Roberta Metsola i sin kampanjvideo.  

Bara två kvinnor har varit talman för Europaparlamentet sedan det första EU-valet 1979. 

Den gröna utmanaren

Svenska miljöpartisten Alice Bah Kuhnke lyftes fram som sin partigrupps De grönas utmanare till Roberta Metsola så sent som i förra veckan efter att de gröna konstaterat att de inte har fullt förtroende för maltesiskan.   

Alice Bah Kuhnke valdes in i EU-parlamentet 2019. Hon är liksom Roberta Metsola ledamot i utskottet för rättsliga och inrikes frågor, men är också ledamot i jämställdhetsutskottet. Under sin tid i parlamentet har Bah Kuhnke engagerat sig i frågor om mänskliga rättigheter, jämställdhet och antidiskriminering. 

Svenskan är också vice ordförande för den gröna gruppen i EU-parlamentet. 

Alice Bah Kuhnke är född 1971 och var tidigare kultur- och demokratiminister i Sverige, 2014-2019, och innan dess bland annat verksam inom den privata sektorn och i civilsamhällsorganisationer. 

Som talman för Europaparlamentet vill Alice Bah Kuhnke trycka på frågor som jämställdhet, demokrati och klimat:

”Ordföranden måste försvara Europaparlamentets avgörande roll när det gäller att representera medborgarnas röster inför EU-kommissionen och nationella regeringar. Vi måste stärka parlamentets roll när det gäller att hålla kommissionen och rådet till svars, och vi måste leda genom att kämpa för mångfald, demokrati och klimatåtgärder i allt vi gör”, säger Alice Bah Kuhnke på gruppens kampanjsida.  

Utmanaren från ytterkanten

Kosma Złotowski från Polen sitter i EU-parlamentet sedan 2014. Han kommer från det polska regeringspartiet Lag och Rättvisa och var tidigare ledamot i det polska parlamentet. I EU-parlamentet sitter han med i gruppen Europeiska konservativa och reformister, där även Sverigedemokraterna är medlem. 

Złotowski, född 1964, är ledamot i utskottet för transport och turism, utskottet för framställningar, utskottet för artificiell intelligens samt är suppleant i utskottet för inre marknaden och utskottet för rättsliga frågor. Han har bland annat engagerat sig för en fungerande digital inre marknad och att förbättra användningen av artificiell intelligens för europeiska konsumenter. 

”Jag har i många månader nu observerat hur Europaparlamentet håller på att bli en ideologisk slagfält och hur det desperat försöker locka allmänhetens uppmärksamhet genom att attackera EU:s medlemsstaters demokratiskt valda regeringar. Förolämpningar och falska nyheter har tagit platsen för rationell argumentation – jag vill ändra på detta,” säger Kosma Złotowski på partigruppens kampanjsida.  

Utmanaren från vänster

Sira Rego från Spanien blev invald i EU-parlamentet 2019 och är vice ordförande  i Vänstergruppen i Europaparlamentet, där även Vänsterpartiet ingår.

Rego sitter i utskottet för industrifrågor samt utskottet för framställningar och är ersättare i utskottet för rättsliga och inrikes frågor. Under sin mandatperiod har hon bland annat profilerat sig som försvarare av migranters mänskliga rättigheter. 

Sira Rego är född 1973 och är utbildad nutririonist och dietist. 

Regos kandidatur kommer "i en tid och i ett sammanhang där vi har två stora utmaningar: uppkomsten av extremhögern och dess krig mot mänskliga rättigheter och den ekosociala krisen. Svaret på dessa utmaningar är feminism, miljömedvetenhet, offentliga tjänster, välfärdsstaten och kvalitetssysselsättning. För att uppnå detta behöver vi förändrade europeiska institutioner och en annan typ av styrning i Europa”, säger hon på partigruppens kampanjsida