EU-kommissionsordförande Ursula von der Leyen i Paris tillsammans med franske presidenten Emmanuel Macron i Elyséepalatset på fredagen.

Bild: Dati Bendo/EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Frankrike lyfter fram sociala frågor och säkerhet

Nu drar Frankrike officiellt igång sitt ordförandeskap för EU:s ministerråd. Säkerhet, minimilöner och gemensam koldioxidtull står i fokus.  

– Det är en extremt viktig temin vad gäller social rättvisa, sade president Emmanuel Macron när ordförandeskapet officiellt drog igång i Paris under fredagen.

I närvaro av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen öppnade president Emmanuel Macron det sex månader långa franska ordförandeskapet i Paris under fredagen. 

– EU-kommissionen och det franska ordförandeskapet delar viljan att göra den här terminen användbar för Europa, genom effektivitet och konkreta projekt, sade Macron. 

Ursula von der Leyen underströk att Frankrike tar vid stafettpinnen för ordförandeskapet i en tid med stora utmaningar, inte minst med den pågående pandemin och det säkerhetspolitiska läget i Ukraina. 

– Det glädjer mig att det är ett land som Frankrike, med sin politisk tyngd och erfarenhet, som tar vid ordförandeskapet av ministerrådet i en sådan känslig tid, sa Ursula von det Leyen. 

En av Frankrikes stora uppgifter de kommande månaderna är att föra framåt förhandlingarna kring det stora klimatpaketet, och fransmännens fokus kommer till stor del ligga på en gemensam koldioxidtull. 

Men Macron lyfter även fram det sociala Europa. 

– Det är en viktig termin för vad gäller social konvergens och social rättvisa, för att göra det mer inkluderande och jämlik mellan kvinnor och män, sade president Macron och refererade till de två direktiven om minimilöner och lönetransparens som just nu håller på att utarbetas och förhandlas. 

Macron lade också vikt vid ett fördjupat säkerhetssamarbete inom EU, inte minst med tanke på den pågående säkerhetspolitiska spänningen kring Ukraina. Satsningar på en gemensam europeisk försvarsindustri och bättre koordinering mellan medlemsländerna inom försvarsområdet är några av de franska prioriteringarna här. 

I april är det presidentval i Frankrike och president Macron anses vara mån om att genomföra så mycket som möjligt av sina prioriteringar innan han eventuellt måste lämna över presidentposten - och därmed också ordförandeposten inom EU - till någon av sina politiska motståndare.