Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-parlamentet väljer ny talman

Den troliga vinnaren som ny talman i Europaparlamentet, konservativa Roberta Metsola, beskrivs av moderata Arba Kokalari som “väldigt lyhörd och inkluderande”. Men det övertygar inte Pär Holmgren och den gröna partigruppen som istället har fört fram svenska Alice Bah Kuhnke som motkandidat.

Djurvälfärd och digital tjänster är andra viktiga frågor på dagordningen.

När EU-parlamentet nästa vecka samlas för årets första plenarsammanträde är den första uppgiften att välja en efterträdare till talmannen David Sassoli som plötsligt avled i veckan. Valet av ny talman var dock redan planerat, då parlamentet som regel byter talman halvvägs i mandatperioden. 

Toppkandidaten, maltesiska Roberta Metsola från konservativa och kristdemokratiska EPP, där svenska moderater och kristdemokrater ingår, ser ut att bli vald med stor majoritet. 

– Hon är väldigt lyhörd och väldigt inkluderande och har ett modernt ledarskap som jag tror uppskattas väldigt mycket, säger Arba Kokalari (M) om sin partigrupps kandidat, som kan komma att bli talman på sin 43-årsdag på tisdag. 

Men Metsola övertygar inte i den gröna partigruppen, som istället fört fram svenska Alice Bah Kuhnke (MP) som motkandidat. 

– Framför allt så upplever vi inte, när vi tittar på hela Metsolas politiska profil, att hon är tillräckligt på i hållbarhetsfrågorna, rättvisefrågorna, mänskliga rättigheter - allt det som vi i den gröna gruppen brinner för, säger Pär Holmgren (MP).

– Vi tycker också att Metsola är väldigt duktig på att anpassa svar beroende på vem som ställer frågorna, vilket gör att vi inte känner hundra procent förtroende i detalj för henne, fortsätter han. 

Det finns en överenskommelse sedan tidigare i parlamentet att de stora två stora partigrupperna, högergruppen EPP och socialdemokratiska S&D ska dela på talmansposten under mandatperioden. Den gröna protesten mot Metsola handlar också om att det, enligt den gröna gruppen, inte varit tillräckligt dialog i processen att utse en kandidat och att de gröna inte inkluderats i förhandlingarna. 

– Hade vi varit mer integrerade i processen så kanske vi inte hade landat i att lansera en egen kandidat. Men vårt stöd kan inte komma gratis, säger Pär Holmgren. 

Han är medveten om att Metsola har ett stort stöd i parlamentet men tror ändå att Alice Bah Kuhnke kan komma få stöd av ledamöter även utanför den gröna partigruppen. 

Internetregler och djurtransporter

Flera andra frågor står också på EU-parlamentets dagordning nästa vecka, efter det att talmannen valts. 

Parlamentet ska ta ställning till nya EU-regler om digitala tjänster, som ska klargöra vilka spelregler som gäller för digitala plattformar som sociala medier och marknadsplatser på nätet. 

Svenska Arba Kokalari är skuggföredragande och talesperson för EPP i frågan. 

– Jag är glad över att vi nu har förslag på regler som stärker rättigheterna för användare på sociala medier. Plattformarna måste nu informera om varför innehåll tas bort. Det ska bli enklare att kunna överklaga beslut som fattas på felaktiga grunder. Ska bli lättare att komma i kontakt med plattformarna, säger Kokalari. 

Hon betonar även respekten för yttrandefrihet på nätet, konsumentskydd och mer balanserade regler som gör det möjligt för små och medelstora företag från Sverige att kunna konkurrera. 

Ledamöterna ska också ta ställning till ett betänkande om hur parlamentet vill förbättra förhållandena inom djurtransport. För två år sedan inrättades ett särskilt utskott för frågor om skydd av djurtransport och nu ska ledamöterna rösta om slutsatserna kommittéen tagit fram. 

Det finns redan regler för djurtransporter inom EU men efterlevnaden av reglerna är allt annat än god, framför allt i de östra delarna av Europa, enligt Pär Holmgren (MP) som varit ersättare i utskottet. 

– Det här är konkreta rekommendationer på hur vi i Europapparlament vill att reglerna ska efterlevas och skärpas till, exempelvis vill vi få igenom att åtta timmar ska vara en maxgräns för långdistanstransporter av djur, säger han.  

Idag finns det möjlighet att göra undantag för den regeln, vilket enligt Pär Holmgren utnyttjas alltför mycket. 

– Det kryphålet vill vi täppa till, säger han.