Sveriges EU-minister Hans Dahlgren (S). Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Ett år kvar till ordförandeskapet – Sverige trappar upp

Om ett år är Sverige ordförandeland i EU, men redan nu ingår Sverige i den trio av EU-länder som driver ministerrådets arbete med att stifta nya lagar. 

–  Det blir ett år av intensiva förberedelser innan det är dags att sätta sig i förarstolen, säger EU-minister Hans Dahlgren till Europaportalen.

Vid tolvslaget på nyårsnatten lystes Eiffeltornet i Paris upp i EU:s färger för att markera att Frankrike tog över EU:s ordförandeklubba för att planera och leda mötena i ministerrådet

Redan nu ingår dock Sverige i den grupp av tre EU-länder som gemensamt mejslar ut rådets arbetsprogram. När fransmännen i juli lämnar över stafettpinnen till Tjeckien står nämligen Sverige näst på tur att under första halvåret 2023 leda rådsarbetet. 

– Vi har gemensamt med Frankrike och Tjeckien kommit överens om ett översiktligt program för de kommande 18 månaderna, säger EU-minister Hans Dahlgren (S) till Europaportalen. 

Den stora knäckfrågan i förhandlingen om 18-månadersprogrammet gällde handel och handelsavtal - där hade frihandelsvänliga Sverige och det mer protektionistiska Frankrike olika utgångspunkter. 

– Det har vi löst genom formuleringar som är lite allmänt hållna, säger Dahlgren. 

Även om det tillträdande ordförandelandet ärver frågor från sin föregångare så finns det möjligheter för Sverige att påverka dagordningen under det egna ordförandeskapet.

– Ordförandeskapet är en möjligheter för oss att särskilt uppmärksamma frågor som vi tycker är extra angelägna, inte minst genom att sätta dagordningen för de olika mötena och att lägga extra energi på frågor som vi tycker är extra angelägna, säger Hans Dahlgren.

Vilka frågor Sverige kommer att driva är enligt ministern för tidigt att säga - svenskarna ska i år utarbeta sitt eget ordförandeprogram som ska bli klart i december. 

– Vi är vana vid att föra effektiva och resultatinriktade förhandlingar och se till att saker och ting händer. Vi vill inte bara att det pratas utan också att det görs något. Det tror jag är något vi vill sätta prägel på under våra sex månader som ordförande, säger Hans Dahlgren.

En fråga Sverige lär ärva från både Frankrike och Tjeckien är förhandlingen om det nya klimatpaketet som EU-kommissionen presenterade i somras. Paketet består av tolv rättsakter.  

– Det är ju en knepig förhandling med så många olika dimensioner i paketet. Den kommer Frankrike lägga mycket energi på. När förhandlingarna är klara i ministerrådet ska det ju förhandlas med Europaparlamentet, säger EU-ministern. 

Eftersom Sverige har sitt ordförandeskap i slutet av Europaparlamentets mandatperiod så kommer det svenska ordförandeskapet präglas mycket av de hemliga så kallade trilogförhandlingar mellan rådet, parlamentet och EU-kommissionen för att få fram en slutlig uppgörelse. 

För Sveriges del handlar det nu om att under året förbereda sig inför nästa vår, administrativt genom att utbilda och rekrytera personal och politiskt genom att de svenska ministrarna ska ha tätare kontakter med kommissionärer och kollegor i andra medlemsländer. 

– Så det är ett år av intensiva förberedelser innan det är dags att sätta sig i förarstolen, säger Hans Dahlgren.