Heléne Fritzon (S) sitter i sysselsättningsutskottet och har arbetat med lagförslaget om att begränsa cancerframkallande ämnen på arbetet.

Bild: Europaparlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Enigt utskott vill minska cancerrisken på jobbet - stödjer skärpta EU-regler

EU är nu ett steg närmare att bättre skydda bland annat vårdpersonal från cancerframkallande ämnen. Under tisdagen röstade ett helt enigt sysselsättningsutskott i EU-parlamentet för nya regler som ska begränsa giftiga ämnen på arbetsplatser.

Tisdagens omröstning handlade om en överenskommelse som EU-parlamentet slöt med EU-ländernas regeringar i december om nya regler för att skydda arbetstagare mot cancerframkallande och mutugena ämnen på arbetsplatsen. Alla 52 ledamöterna i utskottet ställde sig bakom texten. Att en utskott i Europaparlamentet är helt enigt är ovanligt.

– Det känns otroligt viktigt och bra att hela utskottet ställde sig bakom förslaget. Kan vi förbättra en lagstiftning som skyddar arbetstagarna i Europa och räddar liv ska vi göra det, kommenterar Heléne Fritzon (S) omröstningen. 

Heléne Fritzon sitter i sysselsättningutskottet och har lett den socialdemokratiska partigruppens arbete med frågan sedan kollegan Johan Danielsson, som tidigare hade den rollen, lämnade EU-parlamentet för att bli bostadsminister i december. 

– Det nya förslaget kommer bland annat att bättre skydda vårdpersonal och sjuksköterskor mot exponering av hälsofarliga mediciner. Det handlar inte minst om mediciner som används vid cancerbehandling. Vi stärker nu upp kraven på information, utbildning och skyddsutrustning, säger Fritzon. 

De nya reglerna är en uppdatering av det så kallade carcinogen- och mutagendirektivet och innebär bland annat att man ska skydda arbetstagare från att exponeras för akrylnitri, nickelföreningar och bensen. 

– Lagstiftningen inkluderar fler farliga ämnen som kommer påverka alla branscher som arbetar med cancerframkallande ämnen och farliga mediciner, säger Heléne Fritzon. 

Sara Skyttedal (KD) sitter också i sysselsättningsutskottet och välkomnar de nya reglerna. 

– De är ett steg mot att förbättra säkerheten på våra arbetsplatser och trappa upp EU:s prioriterade kamp mot cancer, kommenterar hon dagens omröstning.