Europaparlamentariker Sara Skyttedal (KD) skriver att hon kommer att koncentrera sig på tre politiska områden, migration, klimat och arbetsmarknad.

Bild: EPP Group

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Tre politiska områden dominerar min vår

Jag kommer att fokusera på gränshantering och migration, konkurrenskraftig klimatpolitik och skademinimering mot den sociala agendan som hotar detaljreglera svensk arbetsmarknad. Det skriver Europaparlamentariker Sara Skyttedal (KD).

Det har sagts av fler parlamentariker än mig, och med hänvisning till andra terminer, men ändå är det svårt att inte dra slutsatsen att många centrala frågor befinner sig i ett avgörande läge våren 2022.  Det franska ordförandeskapets ambitiösa arbetstempo understryker detta ytterligare.

För egen del kommer mitt arbete fokusera på tre politiska områden, som alla har pekats ut som prioriteringar av franska ordförandeskapet.

Gränshantering och migration

För det första: Migrationspaketet, Schengensamarbetet och andra frågor kopplade till gränser och migration väntas bli föremål för omfattande förhandlingar under de kommande månaderna. Att Europa klarar av att få kontroll på migrationsflödet och gränshanteringen är centralt, och för detta krävs det onekligen reformer. För egen del arbetar jag just nu med att som Europaparlamentets rapportör stärka Schengensamarbetets övervakningsmekanism (SEMM), vilken är unionens verktyg för att tillse att medlemsländerna följer de gemensamma Schengenregelverken. Det var denna mekanism som 2018 riktade svidande kritik mot Sveriges bristande förmåga att hantera yttre gräns.

Klimatpolitik och konkurrenskraft

För det andra: Klimatpolitik som går att kombinera med konkurrenskraft. Förhandlingar om EU:s stora klimatpaket sker i såväl ministerrådet som här i Europaparlamentet. Mitt eget arbete koncentrerar sig i huvudsak till utsläppshandeln, där jag är EPP-gruppens ansvariga i Industriutskottet (ITRE).  All klimatpolitik är en balansgång, där vi måste säkra ambitiösa utsläppsminskningar men samtidigt gör detta på ett sätt som skyddar europeisk konkurrenskraft. Misslyckas vi med det senare riskerar vi att konkurreras ut av ekonomier med långt lägre klimatambitioner. Det skulle skada såväl vår ekonomi som de globala klimatmålsättningarna.

Den sociala agendan

För det tredje:  Det är nu mer än fyra år sedan den sociala pelaren antogs, och flera lagstiftningsfiler som är följder av pelaren förhandlas nu. Mitt fokus i arbetsmarknads- och sysselsättningsutskottet (EMPL) är att skademinimera i anslutning till EU-kommissionens ambitioner att dels detaljreglera svensk arbetsmarknad, dels föra upp allt fler sociala frågor på EU-nivå.

Ett konkret exempel just nu handlar om att förbättra lönetransparensdirektivet, som hotar vår utbredda individuella lönesättning, i riktning mot den text som rådet enades om i början av december. En annan viktig fråga är att fortsätta värna svenska intressen i trilogen om minimilönedirektivet.

Det finns naturligtvis en lång rad andra frågor som kommer upp för avgörande innan sommaren.  EU:s säkerhets- och utrikespolitik, den omtalade egna medel-reformen, rättsstatsfrågorna och digitaliseringsagendan. För att nämna några. 

Kristdemokraterna gick till val på vad vi kallade ett lagom EU. Insikten om att EU kan göra för mycket, men också för lite. Om att hitta den balansen. Det perspektivet kommer guida både mig och min kollega David Lega även igenom denna termin i Europarlamentet.

Sara Skyttedal (KD)
Europaparlamentariker